Informare

 

DIN PUTINELE INFORMATII PE CARE LE CUNOASTEM :
La intalnirea administratie- reprezentanti organizatiilor sindicale semnatare CCM, desfasurata la sediul CNCF “CFR” din data de 23 .06.2016,
presupunem ca s-a discutat :
– Reprezentantii au cerut introducerea sporului de 7% M.F. si  a 7% din MGF in salariu ! Administratia a zis “pas” !?
– Reprezentantii au cerut negocierea unei sume ca „prima de vacanta” din cota maxima de (2) sau pana la 5% din cheltuielile cu salariile – unde fondul respectiv ar fi de 37.032 mii lei (37 milioane) iar administratia a refuzat pe considerentul ca nu-si permite acest lucru, avand in vederea absortia – fuziunea cu SIMC si Sere si pepiniere – cu societati care nu aduc venituri companiei !?
– Administratia a solicitat „rearanjarea Anexei 1” (conform FNDF) sau  “modificarea Anexei 2” (conform ANSF) prin participarea reprezentantilor organizatiilor sindicale semnatare CCM (cite 1-2 membrii) intr-o comisie care sa lucreze in acest scop (ori pentru Anexa 1, ori Anexa 2, ori amandoua…), in perioada urmatoare.
– alte probleme ..: acordare drepturi salariale castigate in instanta prin sentinte care URMEAZA sa devina irevocabile; conditii de munca…etc.
– De la FNFMC si AFTF nu sunt informatii.
Discutiile vor continua la o data ulterioara….

INTREBARI:
HG 953/2014 – Buget rectificativ pe anul 2014 lua in calcul cheltuielile cu “SIMC si Sere “!?
Acum in anul 2016, dupa aproape 2 ani se invoca probleme financiare datorate preluarii avute in calcul inca din 2014 ?
In fundamentare HG 326/2016 nu se precizeaza nimic in legatura cu eventuale cheltuieli datorate preluarii SIMC!
Cind s-a facut bugetul pentru 2016 nu se cunosteau problemele in legatura cu preluarea “SIMC si Sere “?
Avind in vederea formularea din Legea nr. 227/2015 , art 25 lit.b) “ cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii “… !
Cind s-a stabilit in concret majorarea de la 2 % la 5% ?
Acest lucru, valoarea cuantumului procentual, nu trebuie facut printr-o negocierea intre angajator si reprezentanti?
Daca pina la 26.04.2016, adica pe primele 4 luni, s-au cheltuit 4000 de mii de lei, adica 4 milioane lei pentru : cadouri Pascale; indemnizatii de nastere/inmormantare, cheltuieli de transport, iar pana la 31.05.2016 au fost inregistrate solictari ajutoare sociale de circa 327, oo de mii de lei, iar pina la sfirsitul anului se mai prognozeaza solicitari de ajutoare sociale de pina la 850,oo de mii de lei, adica rotunjit 1200 de mii de lei, adica 1,2 milioane lei, rezulta un total de aproximativ 5 200 de mii de lei, adica 5,2 milioane lei!
De unde se vehiculeaza suma de 12 .000 de mii de lei (12 milioane de lei) ca fiind maximul admis si necesar pentru vreo 300 de dosare?
Cite dosare sunt real in total si care este valoarea reala a acestor dosare?
In anul 2014 pentru personalul din “central”, adica pentru 2.14% din total angajati s-au acordat 111.445,oo lei dintr-un total de 393.842,oo lei, adica aprox.27% din total valoare ajutoare boli grave sau incurabile, mai mult decit pentru oricare alta sucursala regionala, cu toate ca s-a cerut in mod repetat o transparentizare (dosar nominal, data inregistrare, valoare solicitata, valoare acordata, etc) !
Pentru cati salariati, nominal, din ce unitati, cind s-a verificat si inregistrat dosarul, care este valoarea pentru fiecare dosar in parte, solicitata si acordata?
Daca am calcula “babeste” pentru 23.000 de angajati acordarea unei prime de 1000 de lei, ar fi necesari 23.000.000 de lei, adica 23 000 de mii de lei, adica 23 milioane de lei.
Se doreste cu adevarat stabiliraea cuantumului de 5% din cheltuielile cu salariile, la suma de 37.032,88 de mii de lei, adica 37 de milioane?
Daca din 37 milioane s-au cheltuit 4 milioane, si se mai iau in calcul (in mod correct)inca aproximativ 1,2 milioane lei pina la sfirsitul anului (nu 12 milioane cum se solicita pentru 300 de dosare!!!), sa zicem rotunjit total 6 milioane, sunt disponibili (scriptic) aprox. 31 de milioane!
De ce nu se vrea acordarea “primei de vacanta” la 1000 de lei? Se asteapta trecerea timpului si uzarea CO?
De ce nu se aproba alocarea a 23 de milioane de lei, daca tot mai raman 8 milioane pentru alte ajutoare sociale sau cheltuieli, chiar si pentru 150 de lei de copil la Craciun?
Care este adevarul?
Suntem sub incidenta unui CCM si a unui buget aprobat, iar administratia doreste o renegociere a anexelor, sa intelegem ca s-au indentificat si resurse bugetare!
Care anexa se doreste a se renegocia?
Indiferent care anexa se doreste a se renegocia, cum ramane cu prevederile bugetare in vigoare?
Sunt resurse reale pentru a se sustine negocierea sau se incearca a reduce din drepturile unora pentru a da la altii? (“Gaselnita gandita” si prezentata in scopul nobil “munca egala /responsabilitate egala /plata egala” la Varianta 2 cu reducerea sporurilor, de parca feroviari nu ar fi pierdut destul!)
Negocierea anexelor de catre o comisie s-a cerut repetat pe parcursul aproximativ a doi ani de negocieri la CCM din 2014 si 2015, de ce se face tocmai acum?
Mai “deranjeaza” pe cineva ca aproximativ 6-7 000 de angajati calificati si cu vechime, sunt salarizati la salariul minim pe economie, cit un necalificat sau un debutant, sau e doar motiv pentru amanari?
Daca sunt resurse indentificate, cum ramane cu refuzul administratiei de necociere a cuantumului de pana la 5% , pe motive de probleme finaciare datorate unei preluari prin absortie despre care se cunostea din 2014?
Renegocierea anexelor este o conditie impusa de administratie pentru negocierea si incheierea protocolului ? Daca este asa, il putem numi santaj?
Care este ADEVARUL?

Cind vrei diplomatic sa amani o problema sau s-o “inmormantezi”, propune o “Comisie” !
RESTUL E PRAF IN OCHII MURITORILOR!

SITUATIA UTILZARII SUMELOR IN 2014, A SE VEDEA COLOANA 3 (TREI) LA NIVEL CENTRAL!

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Hotărârea Guvernului nr. 326/2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al
Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.,aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Indicatorii principali prevăzuţi în BVC/2016 sunt:
Venituri totale 4.212.131,09 mii lei
Cheltuieli totale 4.212.131,09 mii lei
Rezultatul brut 0,00 mii lei
Per ansamblu, veniturile totale înregistrează o creştere cu 12,06 % în 2016 faţă de preliminatul anului 2015. Această creştere este determinată de creşterea veniturilor de exploatare cu 11,64 %, ca urmare a majorării transferurilor de la bugetul de stat cu 48,45 %.
cheltuielile cu salariile sunt estimate la valoarea de 745.128,28 mii lei.
La fundamentarea acestui element de cheltuială s-au avut în vedere următoarele:
prevederile art. 54 alin. 1), lit. a) și b) din Legea nr. 339/2015 – legea bugetului de stat pe anul 2016
numărul de personal estimat pentru anul 2016 este 22.256 salariați format din: numărul de personal al C.F.R. S.A. preliminat la 31.12.2015 (22.156 salariați) la care se adaugă un număr de 100 de salariați pe care CFR SA prelimină sa îi angajeze începând cu 01.05.2016.
În privința necesității angajării unui număr de cca. 100 salariați precizăm următoarele: prin BVC 2015 aprobat prin HG nr. 224/02.04.2015 CFR SA prelimina la finele anului 2015 un număr de 22.455 salariați;
urmare extinderii activității prin preluarea unui număr de 29 secții de circulație neinteroperabilă (începând cu 01.08.2015) CFR SA a preluat un număr de 605 salariați și, prin Hotărârea Guvernului nr. 940/2015 (privind prima rectificare a BVC 2015), C.F.R. S.A. a preliminat la finele anului 2015 un număr de salariați de 23.060.
același număr de personal – 23.060 salariați – a fost preliminat de C.F.R. S.A. și prin Hotărârea Guvernului nr.948/2015 (privind a doua rectificare a BVC 2015)
la 30.11.2015 CFR SA a înregistrat un număr de 22.238 salariați, iar la 31.12.2015 prelimină reducerea acestuia la 22.156 salariați.
reducerea numărului de personal la 31.12.2015 (cca 904 salariați), cauzată de pierderi naturale (pensionări, decese, ieșiri voluntare), se înregistrează, în principal, în sectoarele de activitate care asigură siguranța circulației pe infrastructura feroviară, cele cca 904 posturi fiind vacante. Pentru asigurarea desfășurării traficului feroviar în condiții de siguranță este strict necesară angajarea unui număr minim de 100 de salariați în sectorul de exploatare.
Așadar, în situația în care CFR SA angajează 100 de salariați, începând cu 01.05.2016, numărul de personal prognozat la 31.12.2016 este de 22.256 salariați, adică mai mic față de numărul de personal aprobat la 31.12.2015 de 23.060 salariați (BVC 2015 rectificat) sau 22.455 (BVC 2015 inițial).

Hotărârea nr. 953/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi al art. 10 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,
Art. 1. –
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. –
Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. –
În execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. se va avea în vedere data de la care preluarea filialelor S.C. Sere şi Pepiniere C.F.R. – S.A. şi S.C. Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate – S.A. îşi va produce efectele juridice, conform prevederilor legale în vigoare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Semnat: I.C.

 

 

Un gând despre “Informare

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s