Mandat negociere

Stimati colegi,

FEDERATIA NATIONALA SINDICALA din INFRASTRUCTURA FEROVIARA din care face parte si sindicatul Feroviarul Deva, afiliati la ANSF Bucuresti , au mandatat pentru CCM 2015-2016 negocierea unor revendicari specifice ale personalului de infrastructura pe care le prezentam mai jos:

 

 

ALIANTA  NATIONALA    SINDICALA  FEROVIARA

Piata Garii de Nord, nr.1-3,Cladirea RTFC Bucureşti, Corp A, Etj. 2,cam. 158  SECTOR 1, Bucuresti, Tele / fax: 031.805 39 75   

Preşedinte   –   MAXIM RODRIGO GABRIEL                 Secretar General – LIVIU GRAB

 

 • Membrii Consiliului National al A.N.S.F., din partea sindicatelor afiliate A.N.S.F. ce sunt reunite in FEDERATIA NATIONALA SINDICALA din INFRASTRUCTURA FEROVIARA si care reprezinta angajatii CNCF „CFR” S.A in functii si meserii specifice de: trafic, linii si instalatii feroviare, intruniti in sedinta extraordinara din 20.03.2015 la Sibiu, prin votul exprimat in unanimitate au hotarit ca MANDAT pentru negocierea, incheierea si semnarea CCM 2015-2016 la nivel de unitate CNCF „CFR” S.A. soluționarea urmatoarelor revendicări, dupa cum urmeaza:

Pentru revenirea la drepturile salariale ce trebuiau să crească in mod real tinindu-se seama de efectele coeficientului de inflatie anual si de creșterea constanta a salariului de baza minim brut pe tara, precum și de drepturile salariale suspendate anterior, revendicam :

 • Reintroducerea coeficienților de ierarhizare prevazuti in TOATE CCM-urile pina in anul 2013 (“suspendati” din aprilie 2013) și aplicarea lor (coeficienti si formula de calcul prevazuta in Anexa1 din CCM 2012) în sistemul de remunerare al angajaților de la CNCF “CFR” S.A .
 • Asigura salarii constante in functie de importanta meseriilor de la calea ferata sau a functiilor ce necesita calificare si pregatire profesionala diferita, sarcinii si raspunderi diferite, relatii de ierarhizare , colaborare sau subordonare diferite.

Motivare:

 • Având în vedere că angajatorul impune prin acte normative (regulamente, instrucții de serviciu, ordine și dispoziții), fișe de post și alte reglementări condițiile de desfășurare a muncii angațiilor cu privire la: pregătirea profesională obligatorie, relatiile de ierarhizare și/sau subordonare, competențele și răspunderile diferite, experința necesară și complexitate diferita a sarcinilor de serviciu, trebuie asigurat dreptul angajaților la o salarizare echitabilă ca și contraprestație a muncii în raport cu aceste cerințe obligatorii pe care le îndeplinesc, fapt recunoscut de angajator in toate CCM-urile de pina in aprilie 2013.
 • Menținerea în forma actuală a sistemului de salarizare produce o “uniformizare salarială” care exclude orice recunoastere a condițiilor impuse de angajator (respectate de angajați) și care va conduce în cele din urmă la dezinteresul angajaților față de calitatea muncii depuse, la lipsa de interes în pregătirea profesională și fata de  realizarea unor obiective de performanță sau față de dezvoltarea companiei.
 • Corelarea cresterii salariului de bază minim brut pe țară cu sistemul de remunerare al angajaților de la CNCF “CFR” S.A . și eliminarea într-o perioadă de timp (rezonabilă) a efectelor negative de până acum.
 • Prin aplicarea diferentei din majorarea salariului minim pe tara valoarea  clasei 1 creste la 705 lei si prin aplicarea coeficientilor cresterea reala a salariului  fiecarui angajat  este de aproximativ 12% de la data semnarii CCM si de 10% de la 01.07.2015,  cind se majoreaza salariul minim pe tara cu inca 75 de lei.

Motivare:

 • Aplicarea prevederilor legale cu privire la garantarea în plată a salariului de bază minim brut pe țară în sistemul de remunerare actual face ca un număr tot mai mare (în prezent peste 1600) de salariați să fie plătiți la acest moment cu salariul de bază minim brut pe tara, cu toate că aceștia au formal (conform Anexei 2) clase de salarizare diferite, în prezent același salariu pentru clasele de la 1 până la 13, cit un muncitor necalificat;
 • Dacă va fi păstrat același sistem de remunerare, majorarea salariului de bază minim brut pe țară va aduce venituri minimale pentru un număr și mai mare de angajați, adică majorarea din iulie 2015 la 1050 lei va afecta încă aproximativ 2500 de salariati care se încadreaza formal în continuare la clasele de salarizare de la 13 până la 16;
 • Din ianuarie 2016 se preconizează o majoarare la 1150 – 1200 lei (conform program de guvernare) fapt ce va afecta încă 2700 de salariați care se încadrează în continuare de la clasa 16 până la clasa 20 sau 21.
 • Stabilirea salariului de baza minim brut pe tara are ca scop, prin act normativ (H.G.) succesiv, cu un curs ascendent, așa cum reiese el din Nota de Fundamentare:Pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,Guvernul și partenerii sociali, Patronatele si Confederațiile Sindicale negociază cu luarea în considerare a elementelor prevăzute în art. 3 din Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 131/1970 privind fixarea salariilor minime, ratificată de România în 1975, respectiv nevoile lucrătorilor şi ale familiilor lor faţă de nivelul general al salariilor în ţară, costul vieţii, prestaţiile de securitate socială şi nivelul de trai al altor grupuri sociale, ca şi factorii de ordin economic, inclusiv cerinţele dezvoltării economice, productivitatea şi interesul care există pentru a realiza şi a menţine un înalt nivel de folosire a forţei de muncă” iar la Impactul social “Proiectul de hotărâre are un impact social important, asigurând creşterea nivelului de trai şi reducerea decalajelor sociale”;
 • Stoparea acestui fenomen negativ asupra sistemului de salarizare este in conformitate cu scopul actului normativ, iar daca acest scop va fi ignorat si sistemul de salarizare actual va fi păstrat nemodificat, vom avea în următoarele luni circa 6000-7000 de angajați (peste 25% din total angajați) salarizați la nivelul minim pe economie ca oricare muncitor necalificat, la care se adauga efectele negative din aplicarea  unei Anexe 1 lipsita practic de continut (devenita un simplu tabel in care sunt enumerate clasele de salarizare) cumulativ  cu cele ale unei Anexe 2 care nu mai tine seama de activitatea reala specifica fiecarei functii
 • Daca se analizeaza continutul CCM-urilor incheiate din 1993 si pina in 2009/2010 se poate observa ca in tot acest interval de timp (aproximativ 20 de ani) valoarea salariului de baza minim brut pe unitate – clasa 1 – a fost superioara sau cel putin egala valorii salariului de baza minim brut pe tara, exemple dupa cum urmeaza:

 CCM iulie1993= clasa1 =42000 rol fata de 30.000 ROL – 1 Mai sau 40.200 ROL – 1 Oct. 1993;

 CCM oct 1997= clasa 1 = 250.000 rol fata de 250.000 ROL – 1 Oct.1997;

 CCM iunie 2001 = clasa 1 = 1.516.000 rol fata de – 1.400.000 ROL in 2001 (aprox. 55 Euro);

CCM martie 2004=clasa 1= 2.800.000 rol egala cu 2.800.000 ROL  in 2004 – (aprox.70 Euro);

 CCM sept 2005 = clasa 1 = 310 lei egala cu – 310 RON in 2005 (aprox. 85 Euro);

Act adit. CCM martie 2006= clasa 1 = 330 lei egala cu 330 RON  in 2006 (aprox.90 Euro);

 CCM 2009 prelungit Act Adit.april.2010 = clasa 1=600 lei egala cu  600 RON (circa 142 euro) in anul 2010.

            Daca aplicam coeficientii de ierarhizare (valabili si acum intrucit ei se regasesc de facto in calculul valorii pentru clasele de la 14 la 46 ) rezulta ca in prezent valoarea reala CLASA  1 de salarizare este de  630 lei, adica exprimata in euro egala cu valoarea din 2010 a clasei 1 = 142 euro (la un curs actual egal 4.43 lei *142 = 629 lei)

            Astfel in prezent avem (in euro) aproximativ valoarea salariului la nivelul anului 2010, sau chiar mai scazuta in raport cu evolutia monedei euro ( ex .clasa 30 in 2010 = 1431 lei = 342 euro – curs luna mai 2010 de 4,18  fata de clasa 30 in 2015= 1460 lei= 329 euro -curs luna februarie 2015 de 4.43), salariatul „cumpara” mai putin cu circa 12-14 euro in 2015 fata de 2010, cu  toate ca salariul minim pe tara pentru anul 2015 – de la 1 ianuarie 975 RON, de la 1 iulie 1050 RON (circa 236 EUR)

 • Corelarea valorii reale a salariului in functie de rata de inflatie anuala, aspect fata de care nu s-a tinut seama sub nici o forma (de majorare salariale) din 2010 pina in anul 2014 (cind dupa 5 ani a fost acordata o „majorare” de 5%)
 • Asigura pastrarea valorii reale a salariului si a puterii de cumparare. : Daca in ianuarie 2016 inflatia pentru  anul 2015 este de 2,5%, atunci clasa 1 se indexeaza la 01.02.2016 cu 2,5% , iar salariile tuturor angajatiilor cresc cu 2,5 %  fara a mai fi nevoie de alte negocieri.

Motivare:

 • Mentinerea la acelasi nivel al valorii claselor de salarizare din anul 2010 si pina in 2014 s-a facut fara a lua in considerare evolutia inflatiei, care comparativ cu luna februarie a anului 2010 in luna februarie 2014 a crescut cu 17,86%, iar in luna februarie 2015 cu 18,34%.
 • Aceasta stare de fapt face ca in prezent valoarea reala a salariului unui angajat, puterea de cumparare si nivelul de trai sa nu mai fie nici macar la nivelul anului 2010, ci din contra sa accentueze pauperizarea angajatilor, sa devina mai saraci cu aproximativ 20% decit in 2010;
 • Majorarea salariala din anul 2014, de aproximativ 5%, a fost o masura insuficienta pentru acoperirea scaderii reale cu 18-20% a veniturilor salariale, nu a facut decit sa reduca din aceste pierderi salariale cumulate in decursul ultimilor 5 ani prin ignorarea “factorului inflatie”;

 Avind in vedere efectele negative asupra salariului, asa cum am argumentat mai sus, care s-au cumulat cu efectele “suspendarii” unor drepturi salariale ocazionale (pentru Ziua Feroviarului, Paste, Craciun sau recuperarea fortei de munca -“ vacanta”) avem in ansamblu o situatie alarmanta a diminuarii veniturilor salariale totale per angajat:

 • circa 15% din inflatie (am tinut seama de majorarea de 5% din 2014) si inca aproximativ 10-14%  din suspendarea drepturilor salariale ocazionale;
 • la care se adauga (o consideram tot pierdere) aproximativ 50-60% prin aplicarea unui sistem de salarizare care ignora evolutia (si scopul) salariului de baza minim brut pe tara.

In concluzie, in loc de crestere reala a salariului cu 50-60% prin raportare cel putin la un salariu de baza minim brut pe tara (asa cum s-a facut timp de 20 de ani), in februarie 2015 fata de anul 2010, angajatii au veniturile salariale cu aprox. 25-30%. mai mici.    

Angajatii, membrii de sindicat ANSF, pot intelege ca aceasta stare de fapt datorata  diminuarii  constante a veniturilor salariale  in decursul a 5 ani nu poate fi adusa la normalitate (recuperarea integrala si cresterea veniturilor) intr-un interval scurt de timp (de un an sau chiar doi) de catre angajator in contextul economic/financiar actual, dar nu mai pot intelege continuarea unei astfel de politici salariale aplicate constant in urma unor negocieri care ignora realitatea : venitul real scade constant si decalajele sunt si mai greu de recuperat.

Acest mod de abordare a negocierilor, transpuse prin CCM,  are ca rezultat nemultumirea angajatilor ce creste odata cu  instalarea unei tensiuni sociale si respingerea oricarei forme de dialog constructiv sau  implicarea in gasirea de solutii corecte de catre ambele parti.

Propunem, avind in vedere intreaga situatie, ca solutionarea  acestor trei revendicari, ce se concretizeaza in valoarea venitului salarial angajatilor  sa se faca in doua – trei etape prin CCM 2015/2016,  in primul rind de stopare a pierderilor salariale si apoi de revenire la normalitate:

 

ETAPA 1aplicabilitate de la data semnarii si de la 01.07.2015:

introducerea in CCM la Capitolul II – SISTEMUL DE SALARIZARE – A. DISPOZITII GENERALE  la art.7  sau art.6  (in Acord este art.6) pe linga prevederile existente a inca patru aliniate cu urmatorul text:

al.(1)  Clasa 1 de salarizare prevazuta in Anexa 1 reprezinta baza de calcul la care se aplica coeficientii de ierarhizare si formula de calcul din ANEXA 1 pentru  stabilirea  salariilor de baza brute corespunzatoare claselor de salarizare.”

al.(2)  Baza de calcul  – clasa 1 prevazuta la aliniatul (1) se majoreaza de fiecare data si se aplica cu ocazia modificarii valorii salariului de baza minim brut pe tara, stabilit de HG, prin adaugarea diferentei de majorare dintre salariul de baza minim brut pe tara nou intrat in vigoare si salariul de baza minim brut pe tara existent anterior.”

al.(3)  „La data semnarii prezentului CCM  baza de calcul clasa 1 este de 705 lei. Incepind cu data de 01.07.2015 si pina la urmatoarea modificare a salariului de baza minim brut pe tara, baza de calcul clasa 1  va fi de 780 de lei

al.(4)  „ Orice fel de majorare negociata sau indexare salariala se va face prin aplicare la baza de calcul – clasa1. Daca valoarea salariului de baza corespunzator unei clase de salarizare calculata prin aplicarea coeficientilor de ierarhizare si a formulei de calcul rezulta a fi mai mica decit salariul de baza minim brut pe tara,  cu exceptia clasei 1 ce reprezinta baza de calculin astfel de cazuri se acorda angajatului valoarea salariului de baza minim brut pe tara,  fara a fi necesara modificarea valorii clasei de salarizare corespunzatoare prevazuta in ANEXA 1.

– introducerea in CCM a ANEXEI 1 prevazuta in CCM 2012/2013, coeficienti de ierarhizare si formula de calcul nemodificata (aceeasi forma ca si in CCM-urile anterioare), singurele modificari fiind numai valorile salariilor de baza corespunzatoare claselor de salarizare la data semnarii si la data de 01.07.2015  prin introducerea a inca unei coloane „valoare valabila de la 01.07.2015”.

ETAPA 2cu aplicabilitate de la 01.01.2016:

– introducerea in CCM la Capitolul II – SISTEMUL DE SALARIZARE – A. DISPOZITII GENERALE a prevederilor art.8  in forma asa cum au fost stipulate in  CCM 2012 /2013 (in Acord art.7 are un singur aliniat )  si in CCM-urile anterioarele cu o singura completare – alin.(2) si (3) raminind nemodificate – la aliniatul (1) : „Indexarea salariilor se face conform prevederilor legale, dar nu mai putin de o data pe an, in cursul lunii ianuarie, cind se va aplica la baza de calcul prevazuta la clasa 1 de salarizare o majorare cel putin egala cu rata anuala a inflatiei comunicata oficial de BNR, INS  pentru anul precedent”.

 • Analizarea Anexei 2 privind acordarea claselor de salarizarea si reasezarea acesteia in functie de : complexitatea sacinilor, participarea la activitatea specifica, implicatiile si raspunderile aferente functiilor si meseriilor din anexa.
 • Asigura salarii stabilite corect ca unica forma de stimulare salariala a angajatilor in functie de performanta si productivitate, de conditii de munca diferite si volum de munca diferit.

Motivare:

Pentru activitatea de trafic la functiile de baza IDM si operator R.C. se are in vedere :

– volumul de activitate si eficienta in urma reorganizarilor (Centrul de conducerea traficului);

– raspunderea fata de diversitatea activitatii ( acces, circulatie si manevra) operatorilor de transport privati  ce trebuie gestionata;

– introducerea de noi sisteme de lucru in functie de specificul sectiei (conducerea circulatie pe sectiile administrate privat);

– volumul activitatii de  trafic (circulatie si manevra) pe linii magistrale sau secundare, coordonare si conducere a circulatiei diferentiata pe sectii pricipale sau secundare, interoperabile sau neinteroprabile.

Propunem ,avind in vedere principiile de mai sus:

–  in Anexa 2 – pct.b – Din activitatea de exploatare sa se adauge  doi  indici  noi (9) si (10) care sa prevada:                                                                                                                                                                             – Indice (9)pentru nr.crt.21.IDM III;II;I si IA –  IDM din statiile de cale ferata cu mai mult de doua directii de mers (noduri CF) si care lucreaza cu mai mult de doua (inclusiv) sisteme de circulatie sa fie salarizati cu doua clase de salarizare in plus – exceptie fac cazurile in care se aplica deja indicele (6);

            – Indice (10)pentru nr.crt.32 Operator III;II si I si pentru nr. crt.35 Sef tura RC –  Operatorii din activitatea de analiza, programare si conducere a circulatiei, care lucreaza cu sisteme si aplicatii informatice  din Centrele de Conducerea Traficului – CCT  vor fi salarizati cu doua clase de salarizare in plus – exceptie fac cazurile in care se aplica deja ind.(4); 

            Dupa principii similare propunem acordarea de clase de salarizare pentru functiile de baza din activitatea de intretinere si reparatii linii si instalatii feroviare.

Consideram ca intregul proces de analiza si decizie asupra unei reformulari a ANEXEI 2 in concordanta cu activitatea actuala si bazata pe principii  bine definite, nu poate avea loc decit dupa solutionarea primelor trei revendicari si tot in doua sau trei etape.

 In acest sens propunem, pentru demararea acestui dificil  proces de reasezare si reformulare a ANEXEI 2, ca prin negociere sa se formeze o comisie de lucru (din reprezentanti mandatati atit din partea angajatilor cit si a angajatorului) care in sedinte periodice si intr-o perioada bine definita de timp (rezonabil 2-3 luni) sa finalizeze o noua forma de ANEXA 2 care sa stea la baza  negocierii urmatorului CCM.

 • Completarea Contractelor Individuale de Munca – C.I.M. cu toate elementele constitutive ale venitului salarial, in conformitate cu prevederile legale.
 • Asigura stabilitea prevazuta de lege a drepturilor salariatilor, indiferent de evolutia desfasurarii unor negocieri colective sau de alte interese de moment ale angajatorului.

Propunem Completarea prevederilor CIM cu privire la tot ce inseamna contraprestatie a muncii ce se transforma in sume de bani- salariu conform prevederilor legale:

 • spor munca in repaus saptaminal,
 • spor ore suplimentare,
 • spor incazarmare sau serviciu suspendat,
 • adaosuri, prestatii in natura (zile libere platite, ore in afara normei de lucru – scoala, analize, cercetari, examinari – care sunt compensate in bani),
 • indemnizatii – concediu,
 • specificarea in clar a numarului de zile de c.o. – normal si zile suplimentare, alte drepturi.

Modificarea unor formulari existente in CIM care produc interpretari si inechitati.

 1. Anexa 5 – pct.V – Spor pentru conditii periculoase – la punct.9 din Lista personalului care lucreaza la locuri de munca (activitati) cu conditii periculoase „…personalul din activitatea de trafic (IDM) ..” propunem sa se adauge si (ACAR I;II si pazitor bariera);                                                                                              
 2. Anexele 7 si 8 – litera J – punctul 2. – a) sporuri –  acordarea sporului de vechime si 2. spor pentru conditii de munca feroviara „___% din salariul de baza calculat corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru” propunem sa se radieze „..in program normal de lucru” (sa ramina numai pentru timpul efectiv lucrat);
 • Acordarea de salarii compensatorii in caz de concedieri colective in functie de vechimea in munca si corelat cu nivelul salarizarii la momentul concedierii;
 • Asigura protejarea locurilor de munca si o reala protectie sociala pentru cei cu meserii specifice care sunt greu de regasit in ofertele de locuri de munca de pe piata muncii.

Motivare:

 • Salariatii feroviari au meserii si pregatire pentru activitati restrictive la reincadrarea in munca in alte domenii de activitate in caz de disponibilizari. Pentru o protectie sociala reala in vederea asigurarii intervalului de timp pentru o eventuala reconversie profesionala este imperios necesar asigurarea unui venit decent.
 • Organizatiile sindicale au ca principal obiectiv apararea locurilor de munca. In decursul ultimilor ani s-a procedat in numele unei eficientizari a activitatii feroviare la reorganizari pe diverse criterii si sub diverse programe de restructurare, la disponibilizari masive de personal feroviar, fara insa ca acestea sa produca efectele scontate.

Propunem :

Introducerea in CCM a unui articol distinct cu privire la protectia salariatului ca in caz de disponibilizare sau concediere colectiva sa se acorde un numar (in functie de vechime) de 20- 24 salarii compensatorii a caror valoare  sa nu fie mai mica decit  salariul de incadrare pe functie pentru fiecare caz in parte, la data disponibilizari si acordare integrala la data incetarii activitatii;

 • Eliminarea interpretarilor echivoce si discriminarii intre organizatiile sindicale legal contituite pe principiul “reprezentativitatii semnatarilor de CCM”.
 • Asigura conditii reale si sanse egale de promovare a intereselor angajatilor si aparare corecta a drepturilor membrilor de sindicat.

Motivare:

 • Cind o organizatie sindicala este legal constituita , are personalitate juridica si membrii sai au aceleasi drepturi cu membrii unei alte organizatii sindicale, indiferent ca este sau nu semnatara de contract sau acorduri.
 • Orice drepturi si facilitati acordate in plus unor organizatii sindicale sau unor lideri de sindicat pe acest criteriu in cadrul unui CCM contravine prevederii legale conform careia drepturile si obligatiile prevazute in CCM se aplica la fel si produc efecte pentru toti salariatii din acea unitate, deci inclusiv privind drepturile sindicale (Cap.9.CCM) care trebuiesc aplicate la fel si sa produca efecte pentru toti membrii de sindicat din acea unitate.
 • Raportul prin care s-a analizat conformitatea Romaniei cu prevederile Cartei Sociale Europene Revizuite, ratificata de Romania pe 7 mai 1999, in ceea ce priveste grupul tematic “drepturile la locul de munca/lucratorilor” din care amintim: – dreptul de asociere/dreptul sindical (Art.5) si – dreptul la negocieri colective (Art.6) ; stabileste 6 concluzii de neconformitate: Art.4. – alin. (1);(4);(5); Art.5; Art.6 – alin.(4); Art.28. Din care o concluzie in legatura cu 5 – Dreptul de asociere/ sindical.

            Concluzie de neconformitate in baza faptului ca: dreptul sindicatelor nereprezentative de a exercita prerogative sindicale esentiale este restrictionat.

Conform prevederilor legale, prin COR si CAEN avem definite ocupatiile din Romania:

       Cod COR 243212. – Specialist relatii sociale (ver. 6 ISCO 08: 243212, ver. 5 – 88: 241925)

Grupa majora 2 – Specialisti in diverse domenii de activitate; Subgrupa majora 24 – Specialisti in domeniul administrativ-comercial; Grupa minora 243 – Specialisti in vanzari, marketing si relatii publice

Grupa de baza 2432 – Specialisti in relatii publice

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

                  Cod COR: 114207Delegat sindical national ;

Grupa majora 1 – Subgrupa majora 11 – Grupa minora: Grupa de baza: 1142  – Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii similare.

Nivelul de instruire: – (nedefinit; superior dar nu neaparat).

                     Cod COR: 114204 – Presedinte organizatie sindicala .

Functiile de specialist relatii sociale I sau II, al carei unic criteriu de ocupare (prin exceptie in loc de conditiile minime de pregatire asa cum sunt pentru restul angajatilor) este detinerea unei functii de conducere sindicala, sunt ocupate prin numire si salalarizate (tot ca o exceptie de la regula) la un nivel nejustificat de ridicat (in raport cu pregatirea profesionala si ocupatia anterioara numirii) si fara corespondenta in grila de salarizare in ceea ce priveste o clasa de salarizare anume definita (undeva intre clasa 42-43 sau 43-44 conform Anexei II Lit.A. 1. Poz.57), adica la un nivel aproximativ egal functiilor superioare de conducere (pentru care sunt stabilite conditii deosebite de pregatire si vechime).

Propunem, pentru asigurarea unui cadru fara discriminari in vederea desfasurarii activitatii sindicale, urmatoarele modificari:

 • La art.96 din CCM (1) (art.90 din Acord) in sensul inlocuirii sintagmei „organizatii sindicale reprezentative semnatare ale prezentului CCM la nivel de unitate” cu sintagma „organizatii sindicale legal constituite”

             Litera A)  la nivel central companie in Bucuresti 

 • litera b) se elimina
 • litera c) devine  b)  si se modifica : „Se asigura spatii corespunzatoare functionarii, tuturor organizatiilor sindicale federative legal constituite.”

                  Litera B)  la nivel de sucursala:

 • litera b) se elimina
 • litera c) devine  b) si se completeaza cu: „Se asigura spatii corespunzatoare functionarii, tuturor organizatiilor sindicale legal constituite.”  
 • La art.102 din CCM (96 din Acord)  in sensul eliminarii prevederii „(trei persoane)
 • La art.104  din CCM (98din Acord)  in sensul eliminarii aliniatelor (1); (2) si (3)  si inlocuirea cu un aliniat (1) cu urmatorul text:
 • „ Administratia impreuna cu organizatiile sindicale care fac dovada reprezentativitatii in sensul celor prevazute de Legea 62/2011 si sunt semnatare CCM pot incheia Acorduri in baza art.153 din aceeasi lege pentru a stabili salariatii care detin functii eligibile in vederea desemnarii ca DELEGATI SINDICALI – cod COR 114207, 114204; 114205 sau 114206, precum si toate celelalte drepturi ale acestora.”
 • aliniatul (4) devine aliniat (2) si se modifica : „Membrii alesi uninominal pe functii in organele de conducere colectiva ale sindicatelor, care lucreaza in unitate sau subunitate in calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar de la 2 pina la maxim 5 zile, pentru activitati sindicale, cu plata drepturilor salariale calculate in conditiile art.52 al.(1).Cei care pot beneficia de acest drept sunt prevazuti in Anexa 12”
 • ANEXA 12 va cuprinde trei cazuri: 1.Membrul de sindicat ales uninominal in functie de conducere la nivel de organizatie sindicala federativa legal constituita (alianta, uniune sau federatie sindicala) maxim 5 zile; Presedinte organizatie sindicala legal constituita (de baza) maxim 3  zile; 3. Membrul de sindicat ales uninominal in organul de conducere colectiva al organizatiei sindicale legal constituite maxim 2 zile.

Considerăm că negocierea in vederea adoptarii soluțiilor in forma propusa sau sub o alta forma acceptata  de ambele parti, pentru aceste 7 revendicari majore  pe care ANSF le are ca obiectiv conform solicitărilor salariaților reprezentati, este un punct de plecare la baza unei negocieri reale pentru indentificarea si a altor solutii la celelalte revendicări menționate prin actele anterioare.

PRESEDINTE A.N.S.F.

Maxim Rodrigo Gabriel

Mai jos ,in link, va prezentam si rezumatul acestui document:

REVENDICARI Mandat INFRASTRUCTURA al A N S F

Anunțuri

Un gând despre “Mandat negociere

 1. Leonidas

  Suntem mai saraci cu 20% decit in 2010.
  Prima data au fost „suspendate” drepturi datorita „crizei financiare”, pe timpul careia vedem la tv ca unii luau spaga cit salarille ceferistilor intrun an.
  Apoi a urmat dezinteresul fata de respectarea drepturilor obtinute pina atunci si „decuplarea salariala” fata de salariul minim pe tara.
  In martie 2011, dupa o greva de avertisment, s-au uitat revendicarile conflictului de atunci si au aparut functiile de specialisti.
  Coincidenta „pura”, cei NUMITI (ca si functiile de conducere de la cfr) si salarizati ca specialisti sunt tocmai cei care negociaza si semneaza CCM.
  In 2013 aceiasi „numiti” semneaza vinzarea coeficientilor si a formulei de calcul, drepturi recunoscute si valabile de 20 de ani, transformind Anexa1 intrun simplu tabel in care erau trecute „felurile” salariale de la cfr.
  Din ajunul Craciunului in 2013 si pina in 2014 aceiasi „numiti” se lupta prin instante cu ANSF ca sa-i anuleze reprezentativitatea, iar in loc de CCM (obligatoriu pentru un angajator cu mai multi de 21 de angajati) promoveaza „acorduri” ale partilor, neinregistrate ITM si cu o valoare juridica gen”chitanta de mina”.
  In prezent, aceiasi numiti suparati pe noua conducere de la companie care nu le „joaca in struna” si incercind sa-i „intre in gratii” (mai cu forta) ca sa se mentina „numiti” si sa mai ciugulesca ceva (gen locuinte de interventie de transformat in serviciu spre vinzare) …”flutura flamura razbelului” – a grevei – trimitind cotizantilor tabele de greva in numele „a 5 federatii reprezentative” (din care numai 2 mai sunt reprezentative) fara a-si aminti de obligatia concilierii cu ITM.
  Se gindesc probabil la o noua forma de „spontana de avertisment”!
  Daca sunt bani de bonuri si de inca 2-4 lei, plus majorari de alte bonusuri, poate se gaseste solutia sa fie introduse in valoarea salariului fiecarui ceferist, pentru a mai atenua din saracia de 20% acumulata in 5 ani de negocieri ale acelorasi „numiti”!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s