Hotarare Tribunal

ROMĂNIA
TRIBUNALUL HUNEDOARA
STR. 1 DECEMBRIE NR. 35
DEVA
SECTIE LITIGII DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

DOSARUL NR. 2187/97/2012

ROMANIA TRIBUNALUL HUNEDOARA STR. 1 DECEMBRIE NR. 35 DEVA SECTIE LITIGII DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE DOSARUL NR. 2187/97/2012
COMUNICARE HOTARÂRE CIVILĂ NR. 3161/2012 DIN DATA DE 14 Decembrie 2012
SINDICATUL FEROVIARUL DEVA DIN CADRUL CENTRULUI REGIONAL DE EXPLOATARE, INTREŢINERE ŞI REPARAŢII TIMIŞOARA, DEVA, PIAŢA GĂRII, nr. 2, Cod postal 330190, judetul HUNEDOARA, vă comunicăm, alăturat, copia hotărârii civile nr. 3161/2012, pronuntată la data de 14 Decembrie 2012, de către TRIBUNALUL HUNEDOARA SECTIE LITIGII DE MUNCA Si ASIGURARI SOCIALE.

ROMÂNIA TRIBUNALUL HUNEDOARA SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE SENTINŢA CIVILĂ NR. 3161/LM/2012 DOSAR NR. 2187/97/2012
Şedinta publică din data de 13 decembrie 2012
Preşedinte Filimon Comelia -judecător Oşan Adriana Geta -asistent judiciar Santamarian Gabriela -asistent judiciar Barb Andreea Elena -grefier

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea in conflict individual de muncă Mregistrată la această instanţă la data de 22.03.2012 sub nr.2187/97/2012, formulată de SINDICATUL FEROVIARUL DEVA din cadrul CENTRULU1 REGIONAL DE EXPLOATARE, iNTREŢINERE ŞI REPARAŢII TIMIŞOARA, in numele şi pentru membrii de sindicat reclamanţii: Glavu Valentin, Comea F. Lucian, Luca Daniel, Mitu D. Viorel, Morosanu Adrian, Morosanu Cristian, Nistor Dragomir Violeta, Adam Gheorghe, Argyelan Vasile, Arazan Camelia, Bala Zaharia, Baran Adrian, Chitiboi Viorel, David Dan, Danciulescu Ionel, Duta Siminel, Nistor Marius, Pelle Adrian, Prisecaru Sorin, Rusu Liviu, Suciu 0 Vasile, Sulintan Flavius, Bastea Maria, Bodea L Tatiana, Plesoianu Camelia, Toma Nicoleta, Zavastin Elena, Stroe Maria, Csaki Emese, Curut Cristian, Papa Doru, Boian C. Alin, Dobrean D. Daniel, Dumbuleu Eugen, Herczeg Tibor, Calina Comel, Popa Teodora, Padurean A. Sorin, Tomoni Virgil, Bocan Florian, Curut Lazar, Jicarean D. Adrian, Mistau Doinel, Neamt Silviu, Nuta Ion, Marica Vanina, Balusa Lucian, Draghiciu 1. Dorel, Florea P. Doinel, Marita I. Mihail, Ierulescu Adrian, Rus I. Nicolae, Stanila Gheorghe, Stanila Remus, Strugariu V. Gabriel, Ceuta Vasile, Gantagan I. Daniel, Salasan Gheorghe, Ciungu Gheorghe, Schiopu I. Dorel, Cadar Isidor, Ciolacu Florian, Iacobescu Liviu, Stoica Ileana, Cincora P. losif, Cucu Costel, Savu Ioan, Veneciuc Adrian, Corduneanu Mihaela, Mocanu Liviu, Schiopu Gheorghe, Kelemen Laszlo, Urs Florin, Finaru Darius, Adamesc Ion, Stoicoi Ovidiu, Tomoie Ioan, Amariei Ileana, Florea Emil, Rosca Cristina, Sdira loan, Atanasiu Dorinel, Dinescu Liviu, Patrau D. Emil, Tuliga Victor, Horvath Alexandru, Murgu I. Daniel, Balanean Mihai, Betea Mirela, Cazan Nicolae, Suba V. Comel, Firoanda Ionel, Neamtu Guido, Vladislav I. Septimiu, Achitei Alexandru, Barta Gabriel, Burza Adrian şi Boiţa Paul Dumitru, au chemat în judecată pârâtele COMPANIA NAŢIONALA DE CAI FERATE „C.F.R..” SA şi CENTRUL  REGIONAL DE EXPLOATARE, NTREŢINERE ŞI REPARAŢII CF TIMIŞOARA, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:

1. obligarea pârâtelor in solidar la respectarea disp. art.65 din CCM incheiat la nivel de unitate pe anii 2007-2008 prelungit prin actul aditional nr.1752/26.03.2008 si din CCM incheiat pentru anii 2009-2010, in sensul de a acorda fiecarui reclamant ajutoarele materiale ce se acorda cu ocazia sarbatorilor de Pasti, Craciun si Ziva Feroviarului, pentru anii 2009 si 2010, constand intr-un salariu de baza la nivelul clasei I de salarizare pentru fiecare an in parte (respectiv 540 lei/eveniment in anul 2009 si 570 lei/eveniment pe anul 2010), actualizat cu rata inflatiei la data platii efective;

2. obligarea pârâtelor in solidar la respectarea disp. art.32 din CCM incheiat la nivel de unitate pe anii 2007-2008 prelungit prin act aditional si din CCM incheiat pentru anii 2009-2010, in sensul de a acorda fiecarui reclamant câte un salariul pentru anii 2009 si 2010, constand intr-un salariu de baza de incadrare din luna decembrie 2009, respectiv decembrie 2010.

3. cheltuieli de judecată reprezentand onorariul de avocat .

In fapt, în esenţă, reclamanţii au arătat că in perioada vizata in actiune, au fost angajaţi ai societăţii pârâte în baza unor contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată. Drepturile angajaţilor sunt protejate atât de Codul muncii, cât şi de Contractele colective de muncă la nivel de unitate pe anii 2007-2008 si pe anii 2009-2010, prin CCM incheiat la nivel de grup de unitati in transporturi feroviar pe anii 2006-2008 prelungit orin actul aditional nr. 370/20.06.2008 pana la data de 31.01.2011, dar şi de contractelei ndividuale de muncă. Astfel, temeiul art.40 alin.2 lit.c din Codul muncii, este reglementată obligativitatea angajatorului de a acorda salariaţilor toate drepturile care decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractul individual de muncă, insă pârâtele nu şi-au indeplinit aceste obligaţii

. Astfel, referitor la plata ajutoarelor materiale cuvenite cu ocazia sărbătorilor de Paşti, Crăciun şi Ziva Feroviarului, s-a arătat că potrivit disp.art.65 din CCM la nivel de unitate si art. 71 din acelaşi CCM incheiat la nivel de grup de unitati, salariaţii beneficiază şi de un ajutor material cu ocazia sărbătorilor de Paşti, de Crăciun şi de Ziva Feroviarului stabilite la nivelul clasei 1 de salarizare, dar aceste ajutoare nu au fost acordate de parate pentru anii 2009 şi 2010. S-a mentionat ca plata salariului suplimentar solicitat pentru anii 2009 si 2010 este prevazut in cuprinsul art.32 din CCM la nivel de unitate pe anii 2009-2010 prin care se reglemenetaza o obligatie imperativa a unitatii de a suporta cheltuielile aferente acestui ajutor, in echivalentul unui salariu avut in luna decembrie al anului respectiv.

Reclamantii au aratat ca, în interpretarea clauzelor contractelor colective de munca invocate, rezulta ca singura conditionare in acordarea ajutoatelor materiale o reprezinta conduita salariatilor si prestarea efectiva a muncii de acestia. Cu privire la imprejurarea ca prin act aditional s-ar fi dispus suspendarea unor clauze din CCM la nivel de unitate care ar inlatura obligativitatea paratelor de a achita drepturile salariale ce fac obiectul actiunii, reclamantii au aratat ca aceasta aparare nu poate fi primita in conditiile in care aceste drepturi au fost prevazute in continuare fara nici o modificare prin CCM incheiat la nivel de grup de unitati din transportul feroviar, iar acest din urma contract coectiv produce efecte juridice obligatorii fata de parate, fiind incheiat la nivel superior si continand clauze mai favorabile salariatilor, raportat la disp. art.236 alin.4 si art.241 alin.1 Codul Muncii (f.312-314). In drept au fost invocate disp. CCM la nivel de unitati din transportul feroviar, CCM la nivel de unitate, Codul Muncii si Legea nr. 62/2011 a dialogului social. Actiunea este scutita de plata taxei de timbru conform art.270 Codul Muncii.

Pârâta Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA Bucureşti — Sucursala Centurl Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Timisoara, a depus intâmpinare (f.26-30) Note de sedinta (f.337) prin care a invocat, în principal, excepţiile lipsei calitatii procesuale active a Sindicatului Feroviarul Deva in raport de disp. art.28 alin.2 din Legea nr. 54/2003 din care rezulta ca acesta nu poate formula actiune in instanta in nume propriu ci doar in numele si pentru membrii de sindicat, in baza unei imputemiciri data in acest sens, insa din actele dosarului rezulta indeplinirea acestor conditii intrucat tabelele cu reclamantii din aceasta cauza sunt intocmite incomplet si nu sunt semnate.

S-a mai invocat exceptia prescripţiei dreptului material la acţiune, cu motivarea ca drepturile solicitate sunt drepturi cu caracter patrimonial, ce izvorăsc din clauzele contractelor colective de muncă, iar potrivit art.268 lit.e Codul muncii, cererea poate fi formulată in termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune. Având in vedere că toate drepturile solicitate datează din perioada 2009 — 2010, iar cererea de chemare in judecată a fost formulată după expirarea termenului de 6 luni, solicită să se constate prescripţia dreptului material la acţiune.

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii acţiunii s-a arătat că la nivelul CNCF CFR SA si a sucursalelor din cadrul acestei societati sunt constituite in conformitate cu prevederile Capitolului X al CCM la nivel de unitate, Comisii Mixte patronat-Sindicate, care au atributii de a analiza sesizarile sindicatelor in legatura cu aplicarea CCM-urilor in vigoare, astfel ca sesizarea acestei comisii este reglementata ca o procedura prealabila si obligatorie in solutionarea conflictelor de drepturi, insa reclamanta nu a parcurs aceasta etapa prealabila in nici unul din anii pentru care se cer drepturi salariale, astfel ca actiunea este inadmisibila.

In fine, s-a mai invocat si exceptia prematuritatii actiunii in raport de dis part. 109 alin.2 Cod de procedura civila, intrucat asa cum a aratat anterior, reclamanta nu a urmat procedura prealabila obligatofie stabffita pfin CCM. Pe fond, parata a invederat ca la data de 21.04.2012 a fost incheiat Actul Aditional nr.259112009 la CCM la nivel de unitate pe anii 2009-2010, semnat si de preprezentantii organizatiilor sindicale si potrivit caruia art.32 din CCM s-a completat cu un nou paragraf prin care partile au convenit ca pentru anul 2010 salariul suplimentar nu se acorda, iar art.65 ultimul alineat s-a modificat de asemenea in sensul ca pentru anii 2009, 2010 nu se acorda ajutoare materiale cu ocazia sarbatorilor de Paste, Craciun si Ziva Feroviarilor.

Avand in vedere cele de mai sus, parata a solicitat a se reitne ca prezenta actiune este lipsita de obiect intrucat prin semnarea de catre partenerii sociali a actului aditional invocat, acestia au fost de acord cu modificarile mai sus aratate.

In ceea ce priveste situatia concreta a persoanelor ce figureaza in tabelele anexate actiunii, parata a aratat ca in raport de continutul adresei nr. 429/17.05.2012 emisa de Divizia Trafic — regulatorul de Circulatie Deva, reiese faptul ca nu toti salariatii indeplinesc conditiile pentru a beneficia de drepturile solicitate in actiune, respectiv: reclamantii Comea Florin si Mocanu Liviu figureaza in anul 2010 cu cate o absenta nemotivată, Bala Zaharia are o absenta nemotivata si sanctiune disciplinara in anul 2009, salariatii Atanasiu Dorinel, Pătrău Diogen Emil şi Popa Teodora au venit in unitate aparata prin transfer de la CFR Marfa SA doar la data de 15.02.2010, iar salariatul Boiţa Paul Dumitru a venit in unitate tot prin transfer de la Sectia CT 4 Deva la data de 15.06.2011 (f.28).

Sindicatul Feroviarul Deva din Cadrul Centrului Regional de Exploatare, intreţinere şi Reparaţii Timişoara, prin raspuns la intampinare (f.312-314) a solicitat respingerea tututor excepţiilor invocate, sens in care a depus tabel cu membrii de sindicat ce au calitatea de reclamant in cauza, semnat de fiecare dintre acestia si a aratat ca termenul de prescriptie aplicabil in speta cel de 3 ani prevazut de art.268 alin.1 lit.c din Codul muncii, astfel ca actiune este formulata in termen. De asemenea, prin concluzii scrise (f.347-349) Sindicatul Feroviarul Deva din cadrul CREIR Timişoara si-a precizat pretentiile in raport de situatia concreta a fiecarui reclamant in parte, aratand ca: – in ce priveste cele trei persoane mentionate in cuprinsul intampinarii ca ar fi avut absente nemotivate, lasa la aprecierea instantei solutia ce va prinuntata fata de acestia,

– solicita admiterea in parte a actiunii formulate in numele si pentru reclamantii Atanasiu Dorinel, Pătrău Diogen Emil şi Popa Teodora, si in consecinta a se dispune obligarea paratelor la plata primelor de Paste, Craciun si Ziva Feroviarului precum si a salariului suplimentar, doar pentru anul 2010; – in ceea ce priveste pe reclamantul Boiţa Paul Dumitru, raportat la faptul ca s-a transferat in cadrul paratei doar in anul 2011, apreciaza ca nu se poate dispune admiterea actiunii fata de acesta.

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, instanta retine următoarele: 1n temeiul disp.art.137 Cod proc.civilă, instanta se va pronunţa mai intâi asupra exceptiilor invocate in cauză, urmand a le respinge avand in vedere urmatoarele considerente• Exceptia lipsei calitatii procesuale active a Sindicatul Feroviarul Deva din Cadrul Centrului Regional de Exploatare, intreţinere şi Reparaţii Timişoara este nefondata intrucat aceasta organizatie sondicala a formulat actiunea de fata in numele si pentru membrii sai de sindicat, salariati ai paratei ce figureaza in tabelele anexate actiunii, iar nu in nume propriu, fiind imputernicit a formula actiune in instanta in numele acestora si a le reprezenta interesele, asa cum rezulta din tabelele semnate de la filele 315-326 dosar, fiind prin urmare pe deplin respectate disp. art. 219 Codul muncii si art.28 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, in vigoare la data inregistrari actiunii.

Cu privire prescriptia dreptului la actiune, se retine ca raportat la obiectul acţiunii, obligarea pârâtei la plata unor sume de bani reprezentând salariu suplimentar aferent anilor 2009 şi 2010, si ajutoare materiale de Pasti, Craciun si Ziva Feroviarului pe anii 2009 — 2010, se retine ca „in cauză este incident termenul de prescripţie prevăzut de art.268 alin.1 lit.c din C.muncii, iar nu cel de 6 luni prevăzut de acelaşi articol la lit.e, deoarece drepturile solicitate au la bază salariul din cadrul societăţilor pârâte. Este adevărat că aceste sume sunt prevăzute în contractele colective de muncă, dar neplata lor nu se circumscrie neexecutării contractului colectiv de muncă pentru a putea fi incadrate prev.art.268 alin.1 lit.e din Codul muncii, ci se circumscrie art.268 alin.1 lit.c din Codul muncii, adică sferei drepturilor salariale neacordate. Termenul de prescripţie de 6 luni, prevăzut de art.268 alin.1 lit.e din Codul muncii se referă la alte neexecutări ale contractului colectiv de muncă, decât cele de natură salarială care sunt prev. la lit.c a aceluiaşi articol şi care constituie o dispoziţie specială în raport de dispoziţia prev. la lit.e, care constituie dispoziţia generală referitoare la neexecutarea contractului colectiv de muncă, în general, făcând excepţie la termenul de prescripţie de 6 luni, drepturile salariale despăgubirile pentru care termenul de prescripţie este prev.la lit.c a aceluiaşi articol. Dacă nu s-ar fi urmărit un termen de prescripţie pentru plata unor drepturi salariale care să fie diferit de cel reglementat pentru neindeplinirea in genere a oricărei clauze din contractul colectiv de muncă, dispoziţia cuprinsă la lit.c nu şi-ar avea nici o raţiune, având în vedere plata drepturilor salariale reprezintă tot o clauză din contractele colective de muncă. Raportat la prevederile legale astfel reţinute ca fiind incidente în cauză, faţă de data introducerii acţiunii (21.03.2012), cât şi la perioada pentru care se solicită aceste drepturi, se retine că dreptul material la acţiunea formulată de reclamanţi nu este prescris.

Nu se pot reţine nici excepţiile inadmisibilitatii si prematuritatii actiunii, invocate de parata in raport de aceleasi motive, câtă vreme se solicită drepturi băneşti care trebuiau achitate de angajator si care se solutioneaza de instantele judecatoresti competente in raport de disp. art.232 Codul Muncii si art.208-211 Legea nr. 62/2011. Or, aceste dispozitii legale nu prevad obligativitatea parcurgerii vreunei proceduri prealabile sesizarii instantei, iar prevederile Capitolului X din CCM pe unitate, prin care se reglementeaza infrintarea si functionarea de comisii mixte, nu instituie o procedura prealabila obligatorie in sensul 109 Cod de procedura civila . Pe fondul cauzei, instanţa retine urmatoarele:

Reclamanţii, aşa cum rezultă din carnetele de muncă, au fost angajaţi ai societăţii pârâte, fiindu-le desfacute in anul 2011 contractele de munca (f.40-309). 1. In ceea ce priveste solicitarea reclamantilor de acordare a Primei de Pasti, de Crăciun şi de Ziva Feroviarului pentru anii 2009 si 2010, instanţa retine următoarele : Temeiul juridic al solicitării lor este art.65 din CCM pe anii 200712008 şi oe naii 2009/2010 la nivel de unitate şi art.71 din CCM la nivel de grup de unităţi din transportul feroviar, aşa cum s-a precizat in concluziile scrise . La art.65 din contractul colectiv de muncă mai sus menţionat s-a prevăzut, conform contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, că in afara ajutoarelor la care au dreptul, potrivit legii, salariaţii vor mai beneficia din fondurile angajatorului, cu ocazia sărbătorilor de Paşti , de Crăciun şi pentru Ziva Feroviarului (23 aprilie conform art.29 CCM) de un ajutor material stabilit cel putin la nivelul clasei I de salarizare, respectiv 540 lei brut pe anul 2009 si 570 lei brut pe anul 2010 (f.1819, 20 si 23) Faţă de faptul că in contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, care este legea părţilor, iar la negociere părţile sunt egale şi libere, contractul fiind incheiat cu respectarea dispoziţiilor legale, s-a prevăzut acordarea ajutoarelor materiale pentru Crăciun, Pasti si Ziva Feroviarului pe anul 2009 si pe anul 2010, se va admite acest capăt de cerere urmand a fi obligata parata la plata acestuia catre fiecare reclamant, cu exceptia reclamantilor Atanasiu Dorina, Pătrău Diogen Emil şi Toma Teodora, care au fost salariati ai paratei doar din februarie 2010, si fata de care actiunea va fi admisa doar in parte, respectiv doar pentru ajutoarele aferente anului 2010 (f.30).

Pentru o justă despăgubire şi recuperare a prejudiciului suferit,Inbaza art.161 alin.4 Coăul muncii se va dispune actualizarea sumelor cuvenite, cu rata inflaţiei pănă la data plăţii efective. 2. Cu privire la capatul de cerere avand ca obiect plata salarillor suplimentare aferente anilor 2009 si 2010. Reclamanţii sohcită acordarea salariului suplimentar pe anii 2009 — 2010 in temeiu1 art.32 din contractele colective de muncă la nivel de unitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA pe perioada 2007 — 2008 si 2009- 2010 unde se prevede că „pentru munca desfăsurată in cursul unui an calendaristic, după expirarea acestuia, personalul companiei va primi un salariu suplimentar echivalent cu salariul de bază de incadrare din luna decembrie a anului respectiv„, iar la alin. 3 al aceluiaşi articol se prevede că :„Din veniturile realizate, fondul necesar pentru acordarea acestui salariu se constituie lunar în cadrul fondului de salarii, in procent de până la 10 la sută din fondul de salarii realizat lunar”. 0 dispozitie identica o cuprinde si art.30 din Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Unităţi din Transportul Feroviar pe anii 2006 — 2008 inregistrat sub nr.2836/28.12.2006, completat şi modificat cu actul adiţional nr.370/20.06.2008. Din examinarea textului art.30 din CCM sus menţionat, rezultă că el prevede acordarea celui de-al 13-lea salariu, echivalent cu salariul de bază de incadrare din luna decembrie a anului precedent, care va fi acordat pentru munca ireproşabilă desfăşurată in cursul unui an calendaristic, după expirarea acestuia. Dreptul prevăzut de art. 32 din C.C.M la nivel de unitate aplicabil nu este condiţionat de eventuale imposibilităţi financiare apărute in decursul derulării raporturilor de munca, astfel ca singura condiţionare la acordarea acestui drept este conduita salariatului, care nu trebuie sa aibă sancţiuni disciplinare in perioada aferenta acordării acestuia. Insuficienţa fondurilor nu este unicul aspect care sa justifice masura neacordarii drepturilor patrimoniale stipulate in contractele colective de munca valabil incheiate, iar clauzele contractuale trebuie interpretate in spiritul litera lor şi nu restrictiv, în sensul în care ar putea produce efecte numai in favoarea uneia dintre părţile contractante.

Prin urmare, textele de mai sus din contractele colective de muncă menţionează acordarea salariului suplimentar, fara vreo conditionare din partea unitatii, trebuind sa se acorde insa doar in raport de conduita salariatului, deci nu se impune analizarea posibilităţilor financiare ale angajatorului de a plăti acest salariu, sub aspectul daca acesta a inregistrat sau nu profit in anii 2009-2010. In acest context, instanta urmeaza a admite acest capat de cerere cu consecinta obligatii paratelor la plata salariilor suplimentare aferente anilor 2009 si 2010, in echivalentul salariului de baza brut negociat avut de fiecare reclamant in luna decembrie a fiecarui an, cu exceptia urmatorilor reclamanti fata de care acest capat de cerere urmeaza a fi admis doar in parte, in raport de conduita dovedita a acestora sau fata de momentul de la care au avut calitatea de salariati (f.28), fiind respinsa in rest, astfel: – reclamantilor Cornea Florin si Mocanu Liviu le va fi acordat salariul suplimentar doar pentru anul 2009, intrucat figureaza in anul 2010 cu cate o absenta nemotivată, – reclamantului Bala Zaharia ii va fi acordat salariul suplimentar doar pentru anul 2010, intrucat are absenta nemotivata si sanctiune disciplinara in anul 2009, – salariatii Atanasiu Dorinel, Pătrău Diogen Emil şi Popa Teodora au avut calitatea de salariati ai paratei doar din luna februarie 2010, astfel ca li se cuvine salariul suplimentar doar pentru anul 2010. In fine, la dosarul cauzei parata nu a depus actul adiţional nr.2591/2009 despre face vorbire la fila 27 dosar, care ar fi fost incheiat la data de 21.04.2012 si prin care s-ar fi modificat art. 32 si art. 65 al CCM pe unitate in sensul ca in anul 2010 salariul suplimentar nu s-ar mai acorda, iar ajutoarele de Pasti, Craciun si Ziva Feroviarului nu s-ar mai acorda in anii 2009 — 2010 si nici nu s-a mai facut vreo referire la acesta pe parcursul solutionarii cauzei. Se va respinge in totalitate actiunea de fata formulata in numele si pentru reclamantul Boiţa Paul Dumitru, intrucat in perioada anilor 2009-2010 pentru cand se solicita drepturile salariale, aceste nu avea calitatea de salariat in unitatea CFR SA, fiind angajat al paratei doar de la data de 15.06.2011 (f.28). In temeiul art.274 Cod de procedura civila, retinand culpa procesuala a paratelor, le va obliga pe acestea la plata cheltuilelilor de judecata de 2500 lei reprezentand onorariul de avocat, conform chitantei justificative de la fila 351 dosar, certificata conform cu originalul. Pentru aceste motive, in numele legii,

HOŢARĂŞTE:
Respinge excepţiile calităţii procesuale active a Sindicatului Feroviarul Deva, prescripţiei dreptului la acţiune, inadmisibilităţii şi prematurităţii formulării acţiunii, invocate de pârâta COMPANIA NAŢIONALA DE CAI FERATE „CFR” SA, Sucursala CENTRUL REGIONAL DE EXPLOATARE, iNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CF TIMIŞOARA. Admite in parte acţiunea in conflict individual de muncă formulată de SINDICATUL FEROVIARUL DEVA din cadrul CENTRULUI REGIONAL DE EXPLOATARE, iNTREŢINERE ŞI REPARAŢII ŢIMIŞOARA, cu sediul in Deva, Piaţa Gării, nr.2, jud. Hunedoara, in numele şi pentru membrii de sindicat, reclamanţii GLAVU VALENTIN, CORNEA F. LUCIAN, LUCA DANIEL, MITU D. VIOREL, MOROSANU ADRIAN, MOROSANU CRISTIAN, NISTOR DRAGOMIR VIOLETA, ADAM GHEORGHE, ARGYELAN VASILE, ARAZAN CAMELIA, BALA ZAHARIA, BARAN ADRIAN, CHITIBOI VIOREL, DAVID DAN, DANCIULESCU IONEL, DUTA SIMINEL, NISTOR MARIUS, PELLE ADRIAN, PRISECARU SORIN, RUSU LIVIU, SUCIU 0 VASILE, SULINTAN FLAVIUS, BASTEA MARIA, BODEA L TATIANA, PLESOIANU CAMELIA, TOMA NICOLETA, ZAVASTIN ELENA, STROE MARIA, CSAKI EMESE, CURUT CRISTIAN, PAPA DORU, BOIAN C. ALIN, DOBREAN D. DANIEL, DUMBULEU EUGEN,   HERCZEG TIBOR, CALINA CORNEL, POPA TEODORA, PADUREAN A. SORIN, TOMONI VIRGIL, BOCAN FLORIAN, CURUT LAZAR, JICAREAN D. ADRIAN, MISTAU DOINEL, NEAMT SILVIU, NUTA ION, MARICA VANINA, BALUSA LUCIAN, DRAGHICIU I. DOREL, FLOREA P. DOINEL, MARITA I. MIHAIL, IERULESCU ADRIAN, RUS I. NICOLAE, STANILA GHEORGHE, STANILA REMUS, STRUGARIU V. GABRIEL, CEUTA VASILE, GANTAGAN I. DANIEL, SALASAN GHEORGHE, CIUNGU GHEORGHE, SCHIOPU I. DOREL, CADAR ISIDOR, CIOLACU FLORIAN, IACOBESCU LIVIU, STOICA ILEANA, CINCORA P. IOSIF, CUCU COSTEL, SAVU IOAN, VENECIUC ADRIAN, CORDUNEANU MIHAELA, MOCANU LIVIU, SCHIOPU GHEORGHE, KELEMEN LASZLO, URS FLORIN, FINARU DARIUS, ADAMESC ION, STOICOI OVIDIU, TOMOIE IOAN, AMARIEI ILEANA, FLOREA EMIL, ROSCA CRISTINA, SDIRA IOAN, ATANASIU DORINEL, DINESCU LIVIU, PATRAU D. EMIL, TULIGA VICTOR, HORVATH ALEXANDRU, MURGU I. DANIEL, BALANEAN MIHAI, BETEA MIRELA, CAZAN NICOLAE, SUBA V. CORNEL, FIROANDA IONEL, NEAMTU GUIDO, VLADISLAV I. SEPTIMIU, ACHITEI ALEXANDRU, BARTA GABRIEL, BURZA ADRIAN, in contradictoriu cu pârâtele COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” SA„ cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1 şi CENTRUL REGIONAL DE EXPLOATARE, iNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CF TIMIŞOARA, cu sediul in Timişoara, bd. 16 Decembrie 1989, nr.2, jud. Timiş şi în consecinţă: Obligă pe pârâte să achite reclamanţilor drepturile salariale reprezentând salariu suplimentar aferent anului 2009 şi 2010, raportat la perioada efectiv lucrată de către fiecare reclamant, actualizate cu rata inflaţiei la data plăţii efective, mai puţin pentru reclamanţii Bala Zaharia şi Popa Teodora, in ce priveşte anul 2009 şi reclamanţii Comea Florin şi Mocanu Liviu, în ce priveşte anul 2010. Obligă pe pârâte să plătească reclamanţilor, raportat la perioada efectiv lucrată, ajutoarele materiale aferente sărbătorilor de Paşte, de Crăciun şi de Ziva Feroviarului, pentru anii 2009 şi 2010, actualizate in raport cu rata infiaţiei la data plăţii efective. Respinge acţiunea în ce-1 priveşte pe reclamantul Boiţa Paul Dumitru, precum şi în rest acţiunea. Obligă pârâtele la plata sumei de 2.500 lei cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.12.2012. 

Santamarian Gabriela
PL1T1RU CONF GRE
Grefier Barb Andr a Elena
NIVIR:1£

Anunțuri

2 gânduri despre “Hotarare Tribunal

  1. Pingback: Legislatie CFR Încă un sindicat câştigă în tribunal drepturile salariaţilor

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s