Inregistrarea contractelor colective de munca. Organizatia sindicala

In ceea ce priveste inregistrarea contractelor colective de munca si a actelor aditionale la nivel de unitate, legislatia in vigoare stabileste elementele care vor fi incluse in dosarul intocmit pentru inregistrare. Contractele colective de munca si actele aditionale la acestea incheiate la nivel de unitate se inregistreaza prin grija partilor la inspectoratul teritorial de munca.
Dosarul va cuprinde:
a)    cerere de inregistrare ce va contine in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
–    numar de iesire din unitate;
–    sediul unitatii;
–    cod fiscal;
–    nr. telefon, nr. Fax;
–    obiectul de activitate si ramura, natura capitalului social (de stat, mixt sau privat);
–    nr. total de salariati beneficiari ai contractului colectiv de munca, durata contractului cu mentiunea ca acesta se va aplica de la data inregistrarii acestuia la inspectoratul teritorial de munca sau de la o data ulterioara;
–    mentiunea ca la nivelul unitatii nu exista sindicat reprezentativ,
–    mentiunea ca a incetat contractului colectiv de munca incheiat anterior (in situatia in care a fost incheiat un astfel de contract) sau precizarea ca nu a mai fost incheiat un contract colectiv de munca la nivelul societatii.
b)    contractul colectiv de munca/actul aditional, in original, redactat in atatea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar (inspectoratul teritorial de munca), semnate de catre parti;
c)    dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negociere;
d)    imputernicirile scrise pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii contractului colectiv de munca;
e)    dovezile de reprezentativitate ale partilor.
f)    procesele-verbale ale negocierii, redactate in atatea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar (inspectoratul teritorial de munca), continand pozitia partilor.
Conform art. 134 din Legea nr.62/2011, partile contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate sunt angajatorii si angajatii, reprezentati la negocieri dupa cum urmeaza:
– din partea angajatorilor, de catre organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de functionare, dupa caz;
– din partea angajatilor de catre sindicatul legal constituit si reprezentativ potrivit prezentei legi sau de catre reprezentantii angajatilor, dupa caz;
In unitatile in care nu exista sindicate reprezentative negocierea contractului colectiv de munca se face dupa cum urmeaza:
a) daca exista un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federatie sindicala reprezentativa in sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de catre reprezentantii federatiei sindicale, la solicitarea si in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii alesi ai angajatilor;
b) daca exista un sindicat neafiliat la o federatie sindicala reprezentativa in sectorul de activitate din care face parte unitatea sau nu exista nici un sindicat, negocierea se face numai de catre reprezentantii angajatilor.
Contractele colective de munca, incheiate la orice nivel, nu pot fi semnate decat de reprezentatii mandatati in acest sens ai partilor care au negociat.
Potrivit art. 51 alin. 2 din Legea nr.62/2011 – privind dialogul social, indeplinirea de catre organizatiile sindicale a conditiilor de reprezentativitate se constata, la cererea acestora, de catre instanta care le-a acordat personalitate juridica, prin depunerea la instanta a documentatiei prevazute la art. 52 din legea sus mentionata.
Dovada indeplinirii conditiilor de reprezentativitate la nivel de unitate se face astfel:
a)    copie a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de dobandire a personalitatii juridice de catre sindicat si a ultimei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile de modificare a statutului si/sau componentei organului executiv de conducere;
b)    declaratie semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind numarul total de membri;
c)    dovada privind numarul de angajati din unitate, eliberata de angajator;
d)    dovada depunerii la inspectoratul teritorial de munca a unei copii a dosarului de reprezentativitate.
Anterior depunerii dosarului pentru obtinerea reprezentativitatii la judecatorie, sindicatele vor depune o copie scrisa si una in format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de munca, care o va inregistra si va emite dovada in acest sens (art. 53 alin.3 din Legea nr.62/2011 – privind dialogul social).

Data aparitiei: 18 Octombrie 2011

2 gânduri despre “Inregistrarea contractelor colective de munca. Organizatia sindicala

  1. dan

    degeaba se inregistreaza daca nu se respecta. uite, la arad fortele sindicale se regrupeaza in jurul lui matei, oana si ioja, care fac ceva pentru oameni pe plan local. noi stam si ne uitam in fundul lui apostu si iepure

  2. adevărul

    caută ce este mai bine pentru tine,caută liderii care ii interesează de tine,caută liderii din rândul tău, care au aceleaşi interese cu tine,care să fie vocali dar decenţi. Ex.Matei,Oana,Ioja

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s