Proiect lege Buget 2011

Post by Dorin A

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a supus aprobării Guvernului României un proiect de act normativ privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al CFR SA.
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 a fost rectificat ca urmare a încadrării în sumele alocate de la bugetul de stat sub formă de dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite, programe cu finanţare rambursabilă, programe ISPA, cheltuieli neeligibile ISPA, proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, programe din FC, alte facilităţi şi instrumente postaderare, cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă Fondul Naţional de Dezvoltare”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.
Astfel, ministerul de resort vrea să rectifice bugetul CFR SA pentru anul în curs, astfel încât pierderile companiei să fie mai mici faţă de cele estimate iniţial, respectiv de 350 milioane lei (aproximativ 82 mil euro) faţă de 748,39 milioane lei (aproximativ 175 mil euro), cât se preconiza în propunerea de buget adoptată în luna aprilie a acestui an.
Bugetul rectificat prevede ca veniturile să fie mai mari faţă de forma iniţială a bugetului, de la 2,29 miliarde lei (535 mil euro) la 2,38 miliarde lei (aproximativ 557 mil euro), iar cheltuielile să scadă de la 3,04 miliarde lei (711 mil euro) la 2,73 miliarde lei (aproximativ 639 mil euro).
Plăţile restante vor fi de 4,46 miliarde lei (1,04 mld euro), în uşoară scădere, de la 4,59 miliarde lei (1,07 mld euro) prevăzuţi în bugetul CFR SA aprobat la începutul lui 2011, în timp ce valoarea creanţelor rămâne la aceeaşi valoare de 1,14 miliarde lei (aproximativ 267 mil euro). CFR SA a încheiat anul 2010 cu datorii de 5,36 miliarde lei (1,25 mld euro).
Suma alocată investiţiilor rămâne neschimbată şi în noua rectificare bugetară, respectiv 527,07 milioane lei (123 mil euro), din care 409,22 milioane lei (aproximativ 96 mil euro) de la bugetul de stat şi 117,85 milioane lei (27,5 mil euro) din surse proprii.

Anunțuri

6 gânduri despre “Proiect lege Buget 2011

 1. Anonim

  si de ce nu au majorat bugetul cu banii de salarii care le lipsesc desteptilor din administratie ca sa incheie anul cum trebuie. deci se putea dar nu s-a vrut. care i-o mai vota pe astia la urmatoarele alegeri sa nu se mai planga cand va vedea ca se alege praful de tot ce il inconjoara. nu ii mai satura pamantul de imbuibati. RUSINEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!

 2. Acaru' Paun

  Cat priveste diminuarile salariale (cum si in ce fel, se stie partial), propun spre dezbatere urmatoarele prevederi din CCM in vigoare la CNCFR, SNTFM si SNTFC. Cum cred onor liderii federatiei ca se interpreteaza acestea?
  (3) Executarea prevederilor contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părți. Modul de aplicare a prevederilor contractului va fi analizat în cadrul comisiilor mixte patronat – sindicate. Regulamentul de funcționare al comisiilor mixte patronat-sindicate este prezentat în Anexa nr.13.a la contractul colectiv de muncă. Nerespectarea obligațiilor asumate de părți prin contractul colectiv de muncă reprezintă o încălcare a atribuțiilor de serviciu, atrăgwnd răspunderea disciplinară, materială sau penală, după caz.
  (4) Părțile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, să nu promoveze și să nu susțină proiecte de reglementări a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din acesta, să nu susțină și să nu promoveze clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă la nivel superior aplicabile la CN “CFR”-SA, sau prin legislație.

 3. Acaru' Paun

  Hai sa fim seriosi! Cand masurile de austeritate puse in practica se abat doar asupra unor anumite functii…, de exemplu revizorii (SC, RAI,CAI etc ca mai sunt) nu cad sub incidenta celor 17 zile CFS, ca de!, unii dintre ei sunt prin CD al Federatiilor Sindicale. Ca sunt si alte functii protejate…, normal atata timp cat conducerea noastra se identifica cu conducerea Lor.

 4. 1

  contextul eoonomic nefavorabi t actual a inf luenlat negat iv volumul de t ranspot feroviar de nladA
  gi c6t i tor i , ceea ce nu a perms cruc- r ‘cidtsn ia-+iasigure veni tur i ap_lut suf iciente pent ru
  acoper i rea chel tuiel i lor afeiente act ivi tHl i igqsf i lut#, , lee1ie a detenninat ca Tn pr imele 7 luni ale
  anului 2011 rezul tatul f inanciar ar companiei sE inregiut rog o pierdere in val9are de 209 mi l lei ‘
  Aceast6 situalie, coiouorata cu inreiisti#a.
  t1E1 -ep6giri globale semnificativt
  faq de limita
  oroqramat i pent ru anul2011 la capl tol r i oe or rJt tuiala cr rmi rncE.yie, . impune adoptarea de urgent i
  ilffiffi;J”tin”i”
  in”adrarii cheltuielilor in limitele prevlzute prin BVC’
  Din anat iza etecuate la nivetul c.R.E. l .R. 1’8, au rezul tat o ser ie de masur i
  .de
  reducere,a
  chet tuiel i lor , duPi cum urmeaz5:
  . desf i in! t r r i de puncte de sect ionare, acolo unde procosul tehnologic nu necesi td menl inerea
  acestora in exPloatare;
  . din punct OE vlJere ai act ivi t i t i i de exploatare, schimbarea sistemului de lucru, acolo unde
  act ivi t i t i te desfdgurate permi t * t *6. ; ; i l j tbi3t
  iau total i Ia serviciul de acar i de mdrci
  sau efectuai ” ” i lmpor ,ar i a segciuiui cu schemg redusA de IDM;
  . din punct de vedere at act ivi tat i i oe int ret inere, desf i intarea unor dist r icte, turo de intervent ie
  i iui i f i iJrea
  de sistome de lucru cu consemn la domici l iu’
  Deoarece se constata apl icarea . – r . . t * * i , iur l nu icopera in total i tate necesarul dest inat
  sl imin6r i i dezechi l ibrul i . r i bugeter , se imi i l -n o sei ie ai at te rnlsur i cu apt icare imediatA’
  Analiza efectuatd relevd posibilitSli de optirnizar” a unoiinJnuieti prin corelarea acestora strict
  cu activitatea desfiguratd, dupd cum urmeaz5:
  r el iminarea chel tuiel i lor cu incazarmarea;
  . el iminarea ut i l izi r i i consemnului gi a chel tuiel i lor aferente;
  o el iminarea chel tuiel i tor cu $coata
  personatului gi anal izele sG pr in programarea acestora in
  t impul Programului
  de lucru:
  o reanal izarea
  t impului efect iv lucrat in condi l i i nocive in vederea reducer i i cu 5oo/o a
  chel tuiet i lor aferonte:
  of icd acordarea de spor de per iculozi tate,
  . r e a n a l i z a r e a t i m p u l u i e f e c t i v t u c r a t i n c o n d i t i i c e i m l
  l n v e d e r e a r e d u c e r i i c u 5 0 % a c h e l t u i e | i | o r a f e r e n t e ;
  r el iminarea chel tulel i lor aferente or ” ror iest ive in cadrul normei pent ru int reg personalul sA
  laroa de sporur i ast fel incAt acestea.sA
  f ie
  ce int r i sub incidenla acestor s-porYn; . .
  . . ,
  Nr . 1/
  PROGRAM DE MA SURI
  si de conducere;
  o reanal izarea or icEror al te si tuat i i ce impl icd
  priiitJ itria pentru timpul lucrat efectiv tn
  . brice atte mlsuri de utilizare
  judicioasi
  pent ru incadrarea in BVC 2011
  Dir. Gen. Adj. ExPl.’
  impl ici r .educer i de chel tuiel i
  .-concediu fara salariu)i
  DIRE
  ION
  Viorel Sqwtu
  \
  t r ->-
  Dir. Linii,
  Aurel Ciotiroa
  /. Pir.fnqlalatii,

  Otidifl\4lhaescu
  / , r y \
  Dir. Trafic
  Marian Cotofana
  Ionelffisanu
  Dir, PatTmoniu
  Dorina Voicir
  :weu
  Dir. Strategie si RI
  ,”TW
  RGSCC, I Se’rv’
  ‘”‘qk nrin Ghfitni ^;; Alina
  Dir. T
  Dir. R’C.,
  Marius
  Au

 5. unu

  http://transporturiferoviare.files.wordpress.com/2011/09/masuri1.pdf
  Ia vedeti ce propun sa faca ,dar si fac baietii astia din conducere, MANAGERII!
  Nici macar nu le trece prin cap ,sa faca reduceri si la ei,de parca ei nu sant salariati ca si noi la aceeasi firma!
  Sindicatele ce mai fac?
  Sante-ti bine? va odihniti?,stati linistite! pe voi nu va intereseaza,nu va deranjati prea tare!
  Doamne ! la toti ni-e greu!!! asa ii sindicatelor?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s