DEZVOLTAREA REVENDICARILOR CE FORMEAZA OBIECTUL CONFLICTULUI DE INTERESE DECLANSAT LA NIVELUL SNTFC CFR CALATORI SA PROCEDURA DE CONCILIERE – 23.02.2011.

In conformitate cu dispozitiile art. 14 din Legea nr. 168/1999, privind solutionarea conflictelor de munca, a fost sesizata existenta premiselor declansarii conflictului de interese la nivelul SNTFC ‘’CFR Calatori’’ SA, temeiul de drept constituindu-l dispozitiile art. 12 lit. b din legea sus invocata, respectiv nu au fost acceptate revendicarile formulate de catre salariatii pe care ii reprezentam, lucru care a condus la neincheierea contractului colectiv de munca al SNTFC ‘’CFR Calatori’’ SA pe anul 2011-2012.

In considerarea celor de mai sus s-au facut urmatoarele precizari :

–       contractul colectiv de munca al SNTFC ‘’CFR Calatori’’ pe anul 2009-2010, astfel cum a fost modificat si completat, a fost valabil pana la 31.01.2011 ;

–       debutul negocierilor colective pentru incheierea noului contract colectiv de munca al SNTFC ‘’CFR Calatori’’ pe anul 2011-2012 a fost consemnat la data de 07.12.2010, dupa cum rezulta din procesul verbal incheiat la data respectiva ;

–       negocierea colectiva s-a derulat pe o perioada de 60 de zile, astfel cum este prevazut la art. 3 alin.(3) din Legea nr. 130/1996 – republicata privind contractul colectiv de munca, finalizandu-se la data de 04.02.2011, dupa cum rezulta din procesul verbal de negociere incheiat la data respectiva ;

–       fata de revendicarile formulate de catre salariatii societatii pe care ii reprezentam, si precizate in procesele verbale incheiate cu ocazia reuniunilor de negociere din datele de 25.01.2011 si 26.01.2011, administratia nu a prezentat nici un punct de vedere (in sensul de a le accepta sau a nu le accepta), ramanand nesolutionate.

In acest context reluam propunerile de modificare ale clauzelor contractului colectiv de munca avansate in cadrul procesului de negociere si care constituie revendicarile formulate de catre salariatii societatii pe care ii reprezentam, cu precizarea motivelor si solutiilor.

Art. 20 sa fie completat cu un nou aliniat cu urmatorul text :

(5) Spor pentru neacordarea repaosului saptamanal in zilele de sambata si duminica.

Solicitarea are ca temei prevederea cuprinsa la art. 132 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii.

Solutie propusa : Acceptarea textului propus de FNF M/C

ART. 132 – Codul muncii

(1) Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.

(2) În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) salariaţii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă.

(4) În situaţii de excepţie zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă şi cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor.

(5) Salariaţii al căror repaus săptămânal se acordă în condiţiile alin. (4) au dreptul la dublul compensaţiilor cuvenite potrivit art. 120 alin. (2).

ART. 38 – Codul muncii

Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.

-02-

Art. 29 sa fie modificat astfel :

Munca prestată în zilele de sâmbăta, duminica şi sărbători legale(zile festive), se plăteşte cu spor de 100 la sută din salariul de bază.  Aceste ore nu se compensează cu timp liber corespunzător.

La SNTFC se consideră sărbători legale în care nu se lucrează  următoarele:

– 1 şi 2 ianuarie;

– a doua si a treia  zi de Paşti;

– 23 aprilie , „Ziua ceferiştilor”;

– 1 mai;

– 1 decembrie;

– prima şi a doua zi de Crăciun;

– 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

In actuala formulare sunt considerate sarbatori legale in care nu se lucreaza ’’prima si a doua zi de Pasti’’. Potrivit caledarului crestin ortodox, prima zi de Pasti este fixata totdeauna intr-o zi de duminica, care, potrivit Codului muncii este definita ca fiind zi nelucratoare. Prin urmare salariatii nu au nici un beneficiu in legatura cu sarbatorirea primei zi de Pasti.

Solutie propusa : Acceptarea textului propus de FNF M/C

ART. 134 – Codul muncii

(1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

– 1 şi 2 ianuarie;

– prima şi a doua zi de Paşti;

– 1 mai;

– 1 decembrie;

– prima şi a doua zi de Crăciun;

– 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator.

ART. 138. – Codul muncii

Prin contractul colectiv de muncă aplicabil se pot stabili şi alte zile libere.

Art. 30 sa fie completat cu un aliniat nou cu urmatorul continut :

(6) Pe sectiile de circulatie unde se aplica regimul de munca de exploatare (program fractionat), personalul de casa (casier CF, vanzator bilete, operator ticheting) ramas in post ca urmare a imposibilitatii deplasarii la si de la domiciliu, va fi platit cu 75 la sută din salariul de bază, cu sporurile aferente: spor pentru condiţii grele de muncă feroviară, spor pentru timpul lucrat în cursul nopţii, spor de 100 la sută pentru ore festive.

Solicitarea are la origini cazurile in care, datorita configurarii programului lunar de lucru, cat si deciziilor sefilor de subunitati privind fractionarea acestora, personalul de casa se afla in imposibilitatea de a se deplasa la domiciliu, respectiv de a reveni la locul de munca in intervalul de fractionare a programului de lucru, ramanand la post sa asigure paza incintei si a aparaturii de emitere a legitimatiilor de calatorie. In aceste conditii este necesar a se compensa prezenta la locul de munca in intervalul de timp in care aceasta categorie de personal ar trebui sa se afle la domiciliu.

Solutie propusa : Acceptarea textului propus de FNF M/C si organizarea programului de lucru in asa fel incat , personalul de casa  sa nu mai ramana in post in intervalul de timp in care aceasta categorie de personal ar trebui sa se afle la domiciliu. Astfel aplicarea acestei clauze contractuale  nu este necesara ramanad doar o masura de siguranta.

-03-

Art. 31 sa fie modificat astfel :

(1) Stabilirea clasei de salarizare în cadrul aceleaşi funcţii sau alteia echivalente, cu ocazia aplicarii noului contract colectiv de munca sau a unui act aditional de prelungire a valabilitatii acestuia,  se va face prin negociere individuală între conducătorul unităţii sau subunităţii cu competenţă de angajare şi salariat, având în vedere propunerea conducătorului locului de muncă,  in prezenta reprezentantului sindicatului .

Solicitarea are in vedere asigurarea cadrului necesar de negociere individuala anuala si in cazul in care se incheie acte aditionale de prelungire a valabilitatii contractelor colective de munca. Actualmente, in cazul incheierii unor acte aditionale de prelungire a valabilitatii contractelor colective de munca, negocierea individuala anuala este golita de continut.

Solutie propusa : Acceptarea textului propus de FNF M/C

Art. 66 sa se reformuleze astfel :

(12) Salariaţii unitatii care lucrează la siguranţa circulaţiei şi care, din motive neimputabile lor, nu mai sunt apţi medical, psihologic sau ca urmare a producerii unui eveniment de cale ferată, pentru serviciul de siguranţa circulaţiei isi pastreaza functia avuta , cu mentiunea « salariat inapt siguranta circulatiei » pastrandu-si clasa de salarizare avuta .

Daca vechimea in functia respectiva este mai mica de cinci ani, cu exceptia cazului producerii unui eveniment de cale ferata, vor fi salarizati ca « salariat inapt siguranta circulatiei » la clasa minima de salarizare a functiei.

Solicitarea are in vedere identificarea unei posibilitati de a proteja salariatii care din motive neimputabile lor nu mai sunt apti sa execute serviciul de siguranta circulatiei.

Solutie propusa : Sa ramana formularea actuala din CCM.

Art. 66 sa se reformuleze astfel :

(15) Asistenţa medico-sanitară se asigură gratuit tuturor salariaţilor SNTFC, pensionarilor şi membrilor de familie, precum şi elevilor şi ucenicilor cuprinşi în formele proprii de învăţământ.

Asistaţii beneficiază de următoarele servicii gratuite, conform legii:

a) asistenţă medicală;

b) medicamente şi întreţinere pe timpul internării;

c) concediu medical plătit conform legislaţiei în vigoare.

d) acordarea echipamentului de protectie angajatilor care folosesc in mod obisnuit un echipament cu ecran de vizualizare pe o durata semnificativa a timpului normal de lucru.

Solicitarea are in vedere acordarea echipamentului de protectie specific locului de munca precizat pentru mentinerea starii de sanatate.

Solutie propusa : Acceptarea textului propus de FNF M/C

Art. 69 sa se reformuleze astfel :

In afara ajutoarelor la care au dreptul potrivit legii, salariaţii vor mai beneficia de următoarele:

-04-

a) cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi de Crăciun se va acorda salariaţilor un ajutor material stabilit  cel puţin la nivelul clasei 1 de salarizare; de ajutorul respectiv nu vor beneficia salariaţii care, în cursul anului respectiv, au absentat nemotivat de la serviciu, au fost sancţionaţi pentru consum de băuturi alcoolice sau la data acordării ajutorului material sunt în CFS cu durata de un an;

b) pentru “Ziua ceferiştilor” se va acorda o premiere stabilită de Consiliul de administraţie cu consultarea delegaţilor aleşi ai sindicatelor  cel puţin la nivelul clasei 1 de salarizare;

c) nu se percep comisioane de la salariaţi pentru operaţiunile de reţinere a ratelor şi virarea acestora în contul societăţilor comerciale de la care aceştia cumpără mărfuri cu plata în rate; de asemenea, SNTFC nu percepe comisioane de la salariaţi pentru virarea, la solicitarea acestora, a drepturilor băneşti în conturi personale;

d) în cazul decesului salariatului, un ajutor, acordat familiei sau celui care face dovada că a suportat cheltuielile de înmormântare, de şase salarii de bază lunare corespunzătoare clasei 25 de salarizare;

e) dacă salariatul a decedat la serviciu în altă localitate decât cea de domiciliu, unitatea va asigura transportul acestuia;

f) în cazul decesului soţului, soţiei sau copilului, un ajutor de trei salarii de bază lunare corespunzătoare clasei 25 de salarizare;

g) în caz de deces al salariatului, precum şi al soţului, al soţiei sau al copilului acestuia, SNTFC se va îngriji de confecţionarea sicriului şi a crucii; în cazul în care nu există posibilitatea confecţionării acestora, se va acorda o sumă echivalentă cu un salariu de bază lunar corespunzător clasei 25 de salarizare;

h) pentru naşterea fiecărui copil sau înfierea unui copil minor, un ajutor acordat mamei  sau tatălui salariat SNTFC, de trei salarii de bază lunare corespunzătoare clasei 20 de salarizare. Dacă ambii părinţi sunt salariaţi SNTFC, de ajutorul respectiv va beneficia mama.

In caz de deces al mamei, drepturile ce i s-ar fi cuvenit acesteia pentru creşterea copilului până la doi ani se vor acorda tatălui salariat SNTFC, dacă are copilul în îngrijire.

i) la căsătorie se va acorda salariatului un ajutor echivalent cu trei salarii de bază lunare corespunzătoare clasei 20.

Solicitarea are in vedere sustinerea financiara a familiilor salariatilor societatii, avandu-se in vedere costurile foarte mari implicate in cazul unor evenimente nefericite si neprevazute, de felul celor la care am facut trimitere.

Solutie propusa : Sa ramana formularea actuala din CCM  SI SA SE APLICE.

Pentru salariaţii care îşi vor petrece timpul liber împreună cu familia în unităţile hoteliere SNTFC, se va acorda o reducere de 50% din tariful aprobat, în limita locurilor disponibile, diferenţa rezultată fiind suportată de către SNTFC.

Solicitarea de modificare a ultimului paragraf al articolului s-a avut in vedere cresterea gradului de ocupare a unitatilor hoteliere apartinand SNTFC si prin urmare cresterea veniturilor acestor unitati.

Solutie propusa : Acceptarea textului propus de FNF M/C

Art.74 sa se reformuleze astfel :

Administraţia va asigura gratuit uniforme de serviciu. Funcţiile care au obligaţia să poarte uniformă de serviciu  sunt prevăzute în Anexa nr.11.

-05-

Solicitarea este legitima in contextul in care societatea are in vedere instituirea obligatiei de a purta uniforma pentru anumite categorii de functii.

Solutie propusa : Acceptarea textului propus de FNF M/C cu reevaluarea tuturor functiilor pentru care s-a stabilit obligatia de a purta uniforma.

ART. 29. – CCM Ramura Transporturi.

(3) În toate cazurile în care, în afara echipamentului de lucru prevăzut de lege, patronul cere o anumită vestimentaţie specială, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportă integral de către patron.

ART. 238 – Codul muncii

(1) Contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior.

(2) Contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă.

(3) La încheierea contractului colectiv de muncă prevederile legale referitoare la drepturile salariaţilor au un caracter minimal.

ART. 8 – Legea nr. 130/1996 – republicata

(2) Contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior.

(3) Contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă.

(4) La încheierea contractului colectiv de muncă prevederile legale referitoare la drepturile salariaţilor au un caracter minimal.

Art. 77 sa se reformuleze astfel :

In cazul personalului pensionat la cerere, disponibilizat, care a decedat sau in cazul in care se produce un transfer al intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia catre un alt angajator, potrivit legii, nu se va recupera contravaloarea echipamentului de protecţie.

Solicitarea are in vedere eliminarea costurilor suportate de catre salariat in conditiile in care acesta nu are drept decizional asupra transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia catre un alt angajator.

Solutie propusa : Sa ramana formularea actuala din CCM.

Art.81. se reformuleaza astfel :

Incepand cu data de 01 martie 2007 se vor acorda salariatilor SNTFC cate un tichet de masa/salariat pentru fiecare zi lucrata din luna , in conditiile legislatiei in vigoare.

Personalul care lucreaza in regim de tura sau turnus conform graficului de serviciu, in zilele de sambata sau duminica beneficiaza de tichete de masa.

Orele compensate pentru orele suplimentare din luna precedenta se vor lua in calcul la cuantumul orelor lucrate in luna respectiva. In stabilirea numarului de tichete de masa se va tine cont de numarul de ore efectiv lucrate in luna si de orele suplimentare compensate in luna precedenta . Cuantumul de ore astfel obtinute se imparte la 8 si astfel se obtine numarul de tichete de masa.

Solicitarea are in vedere reglementarea modului de acordare a tichetelor de masa salariatilor societatii care lucreaza in alte regimuri de munca altul decat regimul zilnic de 8 ore.

-06-

Solutie propusa : Acceptarea textului propus de FNF M/C.

Art. 43. – CCM Ramura Transporturi.

(1) Adaosurile la salariul de bază brut negociat al salariatului, sunt:

a) adaosul de acord;

b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporţie de minimum 3, 0% din fondul de salarii realizat lunar sau cumulat pe o perioada de maxim 6 luni;

c) alte adaosuri, convenite la nivelul unităţilor şi instituţiilor.

(d) Prima de operare cu celeritate (dispatch money) va fi folosită pentru acordarea de premii salariaţilor care au contribuit la încasarea acesteia, precum şi pentru plata penalităţilor de depăşire a termenului de staţionare a navelor.

Modalitatea concretă, procentele în care se acordă şi categoriile de salariaţi care beneficiază de aceste prime se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.

(2) Alte venituri sunt:

a) – al 13-lea salariu, egal cu salariul de bază brut al angajatului avut în luna decembrie a anului precedent şi va fi acordat în primul semestru al anului următor.

b) – tichetele de masă acordate în cuantumul aprobat prin Legea nr. 142 din 09. 07. 1998 şi in conditiile art. 7, alin. (1) din aceasta, angajatorul stabilind de comun acord cu sindicatul legal constituit şi reprezentativ unitatea emitentă a tichetelor de masă cu care va contracta prestarea serviciilor corespunzătoare;

ART. 238 – Codul muncii

(1) Contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior.

(2) Contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă.

(3) La încheierea contractului colectiv de muncă prevederile legale referitoare la drepturile salariaţilor au un caracter minimal.

ART. 8 – Legea nr. 130/1996 – republicata

(2) Contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior.

(3) Contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă.

(4) La încheierea contractului colectiv de muncă prevederile legale referitoare la drepturile salariaţilor au un caracter minimal.

Anexa 1 la CCMtranspunerea in grila de salarizare a valorii salariului minim de 700 lei cu mentinerea coeficientilor de ierarhizare negociati.

Solicitarea are in vedere aplicarea dispozitiilor art. 238 alin (1) din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, respectiv ale dispozitiilor art. 8 alin (2) din Legea nr. 130/1996 – republicata, privind contractul colectiv de munca, potrivit cu care ‘’ Contractele colective de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca incheiate la nivel superior.’’

Solutie propusa : Acceptarea revendicarii avansata de  FNF M/C.

Potrivit art. 41 alin (3) lit a din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Transporturi: Salariul de bază minim brut la nivelul ramurii transporturi, valabil din data de 01 ianuarie 2008 şi negociat pentru un program complet de lucru de 170 ore medie/lună, este de 700 lei, adica 4, 12 lei/oră, salariul fiind stabilit fără alte sporuri, adaosuri ori indemnizaţii incluse în acesta.

-07-

Anexa 2 A pct b – se modifica limitele de salarizare a urmatoarelor functii :

b) Din activitatea de exploatare
Nr. 

crt.

Functia Clasa de salarizare
0 1 2
2 Vânzător bilete 13,14,15
3 Acar II 

I

masă manevră

13,14,15 

17,18,19

19,20,21

4 Conductor tren II 

I

14,15,16 

20,21,22

5 Informator călători 15,16,17
9 Manevrant vagoane II 

I

17,18,19 

20,21,22

14 Sef tură la comanda personalului de tren 24,25,26
15 Sef manevră  II 

I

21,22,23 

23,24,25

16 Casier cf  II 

I

20,21,22 

26,27,28

17 Casier cf verificator 28,29,30
18 Sef tren 23,24,25
20 Controlor bilete 28,29,30
21 Sef tură comercial 24,25,26
24 Operator exploatare comercială 28,29,30
25 Operator şef exploatare comercială 30,31,32
26 Operator-programator în staţii 29,30,31
29 Sef tură 33,34,35
31 Operator III 

II

I

32,33,34 

34,35,36

35,36,37

32 Instructor 35,36,37

Solicitarea de modificare a limitelor de salarizare la functiile precizate mai sus are in vedere gradul sporit de incarcare cu sarcini de serviciu cuprins un fisele de post urmare a disponibilizarilor colective de personal efectuate la societate.

NOTA

–       personalul încadrat în funcţia de informator călători în Staţia Bucureşti Nord va fi        salarizat cu 2 clase de salarizare în plus iar cel din staţiile din localităţile de reşedinţă ale regionalelor de transport feroviar de călători cu 1 clasă de salarizare în plus

–       funcţia de casier cf II se utilizează în staţii cf, halte cf şi puncte de oprire unde se emit       legitimaţii de călătorie în sistem electronic;

–       personalul încadrat în funcţia de casier cf I care emite legitimaţii de călătorie în sistem electronic se salarizează cu o clasă de salarizare în plus;

–       casierii cf verificatori care au cel puţin 10 gestiuni  vor fi salarizaţi cu o clasă de salarizare în plus;

–       operatorii manevră în staţii  şi operatorii-programatori în staţii din Staţia Bucureşti Griviţa vor fi salarizaţi cu o clasă de salarizare în plus.

–       personalul încadrat în funcţiile de şef tură şi revizor locomotive-automotoare beneficiază de o indemnizaţie de conducere de 10% din salariul de bază.

-08-

–       personalul încadrat în funcţia de şef tură la comanda personalului de tren beneficiază de o indemnizaţie de conducere de 10% din salariul de bază.

–       personalul încadrat în funcţia de informator călători în Staţia Bucureşti Nord va fi        salarizat cu 2 clase de salarizare în plus iar cel din staţiile din localităţile de reşedinţă ale regionalelor de transport feroviar de călători cu 1 clasă de salarizare în plus

–       personalul încadrat în funcţia de informator călători în Staţia Bucureşti Nord va fi        salarizat cu 2 clase de salarizare în plus iar cel din staţiile din localităţile de reşedinţă ale regionalelor de transport feroviar de călători cu 1 clasă de salarizare în plus.

Solicitarea are in vedere necesitatea salarizarii unitare la functiile casier CF I si casier CF II fata de extinderea sistemului de emitere a legitimatiilor de calatorie cu alte aplicatii.

Solutie propusa : Acceptarea revendicarii avansata de  FNF M/C.

Anexa 2 B pct 1 a se modifica dupa cum urmeaza :

Grad Clase de salarizare
Nr. Funcţia profe- Nivel
crt. sional Subunitãti de bazã Regionalã SNTFC
0 1 2 3 4 5
33 Inspector de gestiune II 

I

26,27,28,29 

32,33,34,35

29,30,31,32 

35,36,37,38

30,31,32,33 

36,37,38,39

Solicitarea presupune modificarea denumirii functiei de revizor contabil in inspector de gestiune, pentru realizarea alinierii la prevederile contractuale realizate la nivelul CNCFR CFR SA, respectiv SNTFM CFR Marfa SA.

Solutie propusa : Acceptarea modificarii propuse de FNF M/C. Chiar daca functia de inspector de gestiune nu se regaseste in mod explicit in COR, se poate asimila la codul 244106 – Inspector economist in gestiunea economica.

Totodata in lipsa contractului colectiv de munca incheiat la nivelul unitatii (care a expirat pe data de 31.01.2011), cat si in lipsa contractului colectiv de munca incheiat la nivelul grupului de unitati din transportul feroviar (care a expirat la 31.01.2011), este necesar a se aplica  contractul colectiv de munca incheiat la nivelul ramurii transporturi, in conformitate cu dispozitiile art. 247 din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare – Codul muncii.

In speta se are in vedere completarea CIM ale salariatilor cu prevederile contractul colectiv de munca incheiat la nivelul ramurii transporturi, in conformitate cu modelul cadru al contractului individual de munca (lit. N), aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 64 din 28.02.2003, publicat in Monitorul Oficial nr. 139/04.03.2003.

Bucuresti, 23.02.2011.

PRIMVICEPRESEDINTE

Istrate  Viorel

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s